Městská spořitelna v Rokycanech

Publikováno

Funkcionalistická budova o suterénu a dvou, zčásti třech, nadzemních podlažích, umístěna v nárožní poloze Jiráskovy ulice a přednádražního náměstí, jež vymezuje svým delším průčelím…

Pokračovat ve čtení

Vila stavitele Karla Tomáška

Publikováno

Velkorysá funkcionalistická vila zhruba obdélníkového půdorysu, o suterénu a třech nadzemních podlažích, situovaná podél severní strany Masarykovy třídy (v místě „zlomu“ – páteřní…

Pokračovat ve čtení

Meziválečná Sušice

Publikováno

Velkorysá a velmi moderně pojatá přestavba města na základě územního plánu Vladimíra Zákrejse se uskutečnila v meziválečném období v Sušici, především zásluhou starosty Jana Seitze…

Pokračovat ve čtení

Činžovní dům mrakodrap

Publikováno

Na velmi exponovaném místě nově založené městské třídy (původně uvažovaném pro nové městské lázně) vznikla trojice bytových domů tří stavebních družstev. Nová dominanta…

Pokračovat ve čtení

Masarykův most

Publikováno

Železobetonový silniční most o dvou obloucích shodné světlosti 56,8 m. Chodníky se zábradlím s terazzovým povrchem a kovovými výplněmi jsou na konzolách předsazeny před…

Pokračovat ve čtení

Divadlo J. K. Tyla

Publikováno

Reprezentační novorenesanční budova zhruba obdélníkového půdorysu je umístěna úhlopříčné k blokové osnově centra města, ve svažitém terénu okružních sadů. Hlavní vstup s předstupujícím krytým průjezdným…

Pokračovat ve čtení

Fakulta Ladislava Sutnara

Publikováno

Strohá třípodlažní budova obdélníkového půdorysu dokončená v roce 2012 připomínající průmyslovou halu („továrna na umění“) se nachází na západním okraji kampusu Západočeské univerzity v Plzni…

Pokračovat ve čtení

Zimní stadion

Publikováno

Architektonický návrh pracoval s výtvarně působivým konstrukčním řešením haly zastřešující již existující ledovou plochu a nových tribun. Dvě protilehlá průčelí haly (o půdorysu 80…

Pokračovat ve čtení