Mše pro Prahu a Vídeň 2024

Mše pro Prahu a Vídeň je klíčová myšlenka v rámci oslav česko-rakouských kulturních vztahů, symbolizující hluboké historické a náboženské pouto mezi Českou republikou a Rakouskem. Tato událost je výrazem společného dědictví a vzájemného uznání, které překračuje státní hranice a spojuje dva národy v duchovním bratrství. Mše tak stojí v popředí jako připomínka společných historických hodnot, naděje a příslibu pro budoucnost, kde náboženské a kulturní vztahy mezi Českou republikou a Rakouskem budou nadále hrát klíčovou roli v evropském kontextu.

 

Mše pro Prahu a Vídeň je navržena jako nejen oslava víry a společných historických hodnot, ale také jako předzvěst řady událostí zaměřených na posílení kulturních a duchovních vazeb mezi oběma národy. Mše bude v doprovodu soubor Schola Gregoriana Pragensis. Přítomnost členů rakouské delegace v Praze při této první události z připravovaného programu zdůrazňuje význam vzájemné spolupráce a dialogu. Tato mše tak představuje zásadní krok k dalšímu prohloubení vzájemného porozumění a spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem, reflektující hluboké kulturní a duchovní vazby, které historicky tyto dva národy spojují.

 

Termín: neděle 6. 10. 2024 v 17:00

Místo konání: Kostel svatého Františka z Assisi, Křižovnické nám. 3, 110 00 Staré Město

Pořadatel: Czech Architecture Week, Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou
Pod záštitou arcibiskupa pražského a primase českého Jana Graubnera

Příspěvek v 2024