Přednášky na téma Místa – Places

Archi-maraton 2015

V letošním roce se organizátoři festivalu Architecture Week Praha rozhodli pojmout oblíbené přednášky zahraničních architektů, konané každý rok v průběhu celého festivalu, jako ucelenější a sevřenější formu a připravili pro zájemce jediný celodenní „maraton“ přednášek. Se svými přednáškami na téma „Místa – Places“ zde vystoupí pozvaní zahraniční architekti a urbanisté. Díky této akci se v jeden čas na jednom místě setká řada zajímavých osobností, které zajisté vyvolají svými příspěvky poutavou diskusi s posluchači o této problematice.

Přičemž „místem“ v architektuře rozumíme prostor, v němž žije a pospolitě existuje komunita, vzájemně se propojující a mísící. Místa směřují k udržitelnosti, začlenění a k vývoji v souladu s potřebami komunity. Co se týká tohoto vývoje, jsou velmi důležitými tématy inovace, kultura, památky, udržitelný vývoj, estetika prostředí a unikátnost. Nová architektura místa není zaměřena pouze na skvělý design, ale také na vytvoření a vylepšení veřejných prostor a propojení lidí s místy, která sdílí.

PŘEDNÁŠKA OD AGNIESZKA SAMSEL

PŘEDNÁŠKA OD DAVID GUGGENHEIM