O nás

Jsme  Architecture Week Praha

Jsme  Mezinárodní festival architektury a urbanismu

 

Naše filozofie

Podobně jako v jiných evropských a světových metropolích a městech, je i našim organizačním záměrem vytvářet platformu pro setkávání odborníků s laickými zájemci o architekturu.

Platformu, prezentující osobnosti domácí i světové architektury, přibližující vznik a vývoj architektonického díla od návrhu po realizaci.

V souladu s těmito záměry seznamujeme veřejnost s novými urbanistickými plány, jejich charakteristikami a řešením problémů, spojených s jejich realizací.

Svou činností chceme zároveň přispívat k uvědomělému a zodpovědnému přístupu veřejnosti ke svému okolí a životnímu prostředí. Součástí této snahy je i prezentace nových trendů v oblasti zelené architektury, ekologie a energetické úspornosti.

Jsme platformou sdělující všestranné a aktuální informace o dění v současné architektuře.

 

Cílové skupiny

Festival je určen jak odborníkům – architektům, architektonickým studiím a kancelářím, developerům, stavebním firmám, inženýrům, úředníkům státní správy, stejně tak, jako i všem zájemcům o architekturu – studentům a další odborné i laické veřejnosti.

Naší neméně významnou cílovou skupinou jsou dětí. Již pět let spoluvytváříme mezinárodní výtvarně-architektonický projekt Hravý architekt zaměřený na děti základních škol, který se koná v rámci mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha.

 

Naše akce

Veletrhy, výstavy, kongresy, konference, přednášky, semináře, debaty, workshopy, záznamy akcí, vernisáže, toulky za architekturou, projekty, firemní prezentace a společenské večery.

 

Instituce a společnosti spolupracující s festivalem Architecture Week

Od vzniku festivalu v roce 2007 až do současnosti s námi spolupracuje a na záštitě festivalu se podílí řada ministerstev, velvyslanectví, zastoupení, kulturních institutů, krajů, měst, institucí, organizací, kanceláří firem a společností.

Do tohoto výčtu jen v ČR spadá zahrnout jedenáct krajů. Jen v Praze například spolupracujeme s Magistrátem hl. m. Prahy, Správou Pražského hradu, ale také Senátem ČR, Ministerstvem kultury, Ministerstvem pro místní rozvoj či Ministerstvem pro životní prostředí a dalšími.

Spolupracujeme i s Magistráty v Brně, Ostravě, Bratislavě, Varšavě, Vratislavi a také v Paříži, Berlíně či Sofii a mnohými dalšími.

Jako první a doposud jediná společnost v tomto v oboru v ČR, jsme také hrdým partnerem Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu UNESCO.

 

Proč se stát partnerem festivalu?

Jedná se o největší a nejsilnější festival architektury ve střední a východní Evropě, dlouhodobě podložený dobrými zkušenostmi na straně organizátorů i účastníků.

Festival je vynikající PR produkt se stále zvyšující se prestiží.

Organizátoři festivalu dbají na profesionalitu a kvalitu jednotlivých účastníků.

Architektura je politika!