XXV. ročník Grand Prix Architektů, Národní cena za architekturu

25. ročník Grand Prix Obce architektů v rámci Architecture Week

 

 

Letošní ročník Národní Ceny za architekturu byl výjimečný hned z několika důvodů. Jednalo se o jubilejní udílení této prestižní ceny a hlavní cena byla předána ve Španělském sále Pražského hradu zároveň s cenou Emila Belluše v rámci večera Pocta československé architektuře a stavitelství, jejímž organizátorem byl mezinárodní festival architektury a urbanismu Architecture Week Praha a Správa Pražského hradu. Zároveň se soutěž vrátila na výsluní rekordní účastí – do soutěže s tradicí od roku 1993 se přihlásilo přes 160 ateliérů s více než 200 projekty realizovanými v České republice mezi lednem 2017 a březnem 2018. Vyhlašování a slavnostní večer se konal v rámci výstavy 100 let československé architektury ve Výstavní síni Mánes (www.architectureweek.cz).

 

Odborná porota se skládala ze zahraničních architektů a podle tradice v ní zasedl i jeden český porotce.

 

Profesor Ian Ritchie z Velké Británie, předseda poroty, je zakladatelem londýnského ateliéru Ian Ritchie Architects. Jeho realizace jsou celosvětově uznávány a vyhrály přes 80 významných mezinárodních ocenění. Jeho realizace jsou k vidění napříč Evropou. Jeho renovace Royal Academy of Music v Londýně vyhrála v roce 2018 cenu RIBA London.

Marta Schreieck z Rakouska je zakládající architektonické kanceláře Henke Schreieck architekten, jehož realizace Erste Campus vyhrála v roce 2017 cenu ZV Bauherrenpreis.

Juraj Benetin ze Slovenska stojí za velkými polyfunkčními projekty měnící tvář současné Bratislavy. Rezidenčnímu projektu Slnečnice se věnuje již 13 let a získal mnoho ocenění. Zároveň působí v kapele Korben Dallas, která má na svém kontě již 5 alb.

Hindrek Kesler z Estonska je vice-prezident Unie baltických architektů, děkan institutu architektury na talinnské technické universitě a hlavní architekt a majitel ateliéru Zero Architects. Jeho minimalistické návrhy respektující genia loci místa získaly řadu prestižních Estonských i mezinárodních ocenění.

František Skála je velmi známý český umělec. Je zakládajícím členem umělecké skupiny Tvrdohlaví, členem tajné organizace B.K.S a komturem Řádu Zelené Berušky. Jeho široký tvůrčí záběr přesahuje hranice výtvarného umění – je členem hudebních a divadelních skupin a podílel se na filmových, divadelních i architektonických realizacích.

 

Z přihlášených realizací porota vybrala 42 finalistů, z nichž v pondělí 1.1.2018 ve Veletržním paláci vybrala celkového vítěze, který si ze Španělského sálu odnesl legendární modrou kostku Grand Prix.

 

Vítězným dílem se stala Sportovní hala Dolní Břežany od studia SPORADICAL (Aleš Kubalík, Josef Kocián, Jakub Našinec, Veronika Sávová).

 

Dolní Břežany jsou moderní a atraktivní místo pro život a za poslední roky prošly zásadní proměnou. Vedení obce se dlouhodobě zabývá kultivací veřejného prostoru a při realizaci nových projektů klade důraz na architektonické a urbanistické hledisko. Zásadní rekonstrukcí a rozšířením prošel také areál základní školy, na který sportovní hala navazuje a je další etapou jeho rozvoje. Břežanská škola získala nové prostory pro výuku tělocviku, halu využívají místní sportovní kluby a ve večerních hodinách slouží rekreačním sportovcům z řad veřejnosti. Velkorysý interiér haly umožní její využití pro pořádání kulturních a společenských akcí.

Budova stojí na hraně zastavěného území v těžišti velké rozvojové plochy. Atraktivní architektonický koncept – prostorový objekt ve tvaru rotačního elipsoidu – reaguje na současné požadavky i neznámou budoucnost. Realizace a provoz haly mohou být impulsem a inspirací pro další růst obce, proto má vazba na okolí a veřejný prostor stejný význam jako přirozené napojení na základní školu.

Tvar haly je oblý, hladký a abstraktní. Kupole přibližuje měřítko člověku, kovový povrch zrcadlí okolí, hranice oblohy a střechy je nejasná. Stavba maskuje své skutečné rozměry a působí menší, než ve skutečnosti je. Široké schodiště před halou vzniklo díky zapuštění stavby do terénu, vymezuje hranici veřejného prostoru a tvoří přirozený amfiteátr.

Exteriér halu od školy odlišuje, interiér na ni naopak navazuje kombinací bílých a šedých povrchů a masivního dřeva. Vnitřní uspořádání odráží vazby na okolí. Vstup diváků je orientován kolmo k ulici a parkovišti, posuvné západní okno s výhledem na obec umožňuje spojení se školním hřištěm, východní okno je průhled do budoucnosti. Spojovací krček dělá z haly součást školy. Srdcem je sportovní plocha 45 x 25 m s výškou 8-9 m dělená příčně na tři části mobilními roletami. Každá z třetin má velikost pro volejbalový kurt, dělení umožňuje paralelní výuku tří hodin tělocviku. Na straně školy jsou v přízemí šatny s hygienickým zázemím oddělené od sportovní plochy stěnou z tělocvičných žebřin, v patře jsou kabinety a strojovny. Na straně diváků je tribuna pro 250 osob, pod ní zázemí a nářaďovny. Důležitým prostorem je otevřený vestibul s bufetem přemostěný lávkou, která spojuje obě části tribuny. Pro halu byl studiem Les kanců navržen originální informační systém z piktogramů a číslic, který je ručně malovaný přímo na stěny z pohledového betonu.

 

Letos porota udělila 5 hlavních cen v kategorii:

 

DRN – Národní, Praha 1, Ing. arch. Stanislav Fiala

Kostel sv. Václava – Sazovice, Zlínský kraj, Marek Jan Štěpán / Atelier Štěpán s.r.o.

Doubravka – Praha 14, Huť Architektury Martin Rajniš s.r.o.

Polyfunkční dům Vista Optik– Valašské Meziříčí, Miroslav Pospíšil

Administrativní budova ve Stránčicích – Ing arch David Levačka Kraus / Architektura s.r.o.

 

Čestné uznání bylo uděleno projektům 8smička Humpolec architektů Luďka Rýznera a Františka Čekala z OK PLAN ARCHITECTS a Vzdělávací komplex UTB ve Zlíně Evy Jiříčné, Petra Vágnera a Jury Bečičky z AI-DESIGN

 

 

Cena za životní dílo byla udělena Vladimírovi Šlapetovi (*1947), významnému historikovi a teoretikovi architektury.

 

Protože počet soutěžících letošní Grand Prix byl rekordní a úroveň přihlášených projektů vysoká, Obec architektů se rozhodla udělit Čestná uznání Obce architektů dílům, která porota vybrala do finále, ale neocenila. Jedná se o interiér Long Story Short Hostel & Café, které navrhlo Denisa Strmiskova Studio, Rodinný dům Srbín od Martina Čeňka a jeho martin cenek architecture a Victoria Pragensis – Botanický Labyrint od Juráše Lasovského.

Partnerem večera MIELE, společnost MIELE CENTRE STROPKA, SMART CONTRUCT TECHNOLOGIES

Redakce AW 2018