Výstava architektonické dědictví a ikony architektury

Osmý ročník mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014 se bude konat v Jiřském klášteře na Pražském hradě a dalších místech v Praze ve dnech od 15. 9. do 12. 10. 2014. Hlavním tématem osmého ročníku bude architektonické dědictví a ikony architektury.

Cílem letošní výstavy Architektonické dědictví a ikony století, konané v rámci 8. ročníku mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha 2014, je představit české i zahraniční veřejnosti chronologicky architektonické slohy a styly od vzniku architektury do současnosti na příkladech slavných osobností architektury, budov a objektů, které se v průběhu let staly architektonickým ikonami své doby a zařadily se k historickému dědictví moderní a současné architektury. V rámci výstavy se představí také architektonické ikony řady měst z celého světa a architektura osobností světové architektury (výstava bude již tradičně připravována v úzké spolupráci s českými a zahraničními městy, kraji, ministerstvy kultury, velvyslanectvími a kulturními instituty zúčastněných zemí a také ve spolupráci s WHC UNESCO).

Objekty, osobnosti a jednotlivé slohy a styly budou na výstavě prezentovány formou modelů, informačních panelů, multimediální prezentace a filmů začleněných do jedné časové osy, aby měli návštěvníci možnost vytvořit si přesný obrázek o posloupnosti a návaznostech, kdy a jak které architektonické slohy a styly vznikaly.

V letošním roce by měla být rovněž na výstavě prezentována současné architektonické a urbanistické projekty a novodobá architektura českých a zahraničních měst.

V prostorách výstavy budou rovněž probíhat komentované prohlídky pro studenty a laickou veřejnost a v rámci projektu Hravý architekt speciální edukační workshopy a besedy pro děti ze základních škol.