VI. Mezinárodní odborná konference Organic City

ORGANICKÉ MĚSTO – Cesty k chytřejším městům

Mezinárodní odborná dopravně-bezpečnostní konference

Termín konání: 6. 10. 2016, od 10:00 hodin

Místo konání:  Rezidence primátorky hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 1/98, Praha 1

Konference je určena zájemcům o tvorbu chytrých měst v České republice, primátorům a starostům měst, zástupcům ministerstev, partnerům aj.

Od roku 2008 žije více než 50 % světové populace ve městech. OSN do roku 2050 předpovídá nárůst počtu městských obyvatel na 70 %. Města tedy musí začít fungovat lépe, efektivněji, s nižšími náklady a zajišťo­vat životní prostředí svých obyvatel udržitelným způsobem. Proto byl formulován princip Smart Cities, chytrých měst, která jsou nezbytností, pokud má civilizace účinně reagovat na výzvy, kterým v současnosti čelí.

Konference Organické město – Cesty k chytřejším městům má za úkol jednak definovat, co vlastně znamená tvořit chytré město, jednak uvést příklady různých přístupů k tvorbě chytrého města ve vybraných zahraničních městech, především se zaměřením na dopravu a bezpečnostní systémy v dopravě.

Chytré město má vizi, je digitální, otevřené a kooperativní a zaměřené na své obyvatele. Chytré město vzniká změnou myšlení, myšlení, které staví na konceptu ekonomiky sdílení, vedoucí k decentralizaci politické i ekonomické moci, hospodárnosti a udržitelnému rozvoji. Nutností je spojit jednotlivá dílčí řešení v komplexní systém, určený celému městu. Cílem principu chytrých měst je integrace a propojení informačních a komunikačních technologií, dopravy a infrastruktury jako prostředků a nástrojů pro efektivnější správu měst.

Současné i budoucí potřeby obyvatel jsou hybnou silou, která prostřednictvím inovace řídícího, komunikačního, kulturního a obchodního modelu i aktivním přístupem všech zúčastněných stran vytvoří prostředí, v němž budou systematicky a pružně propojeny městské prostory, doprava, aktivity a služby. Jedná se například propojení agend města, dlouhodobý plán, vize rozvoje, zapojení občanů a podniků do této transformace, nasazení chytrých technologií k získání měřitelných údajů a zpracování a analýza těchto údajů pro další využití, například zlepšení služeb, bezpečnost v dopravě a následný přístup k informacím kdykoliv a kdekoliv, stav „vše na jednom místě“ podle potřeb uživatelů, zpřístupnění neosobních městských dat veřejnosti, integrovaná digitalizace a konektivita, vytváření prostorů a příležitostí pro novou spolupráci, setkávání inovátorů z různých oborů a odvětví, nové sítě a infrastruktura, nové obchodní modely, dosažení součinnosti systémů nebo sdílení dat a společných aplikací.