II. Mezinárodní odborná konference Doprava, infrastruktura a územní rozvoj

Cílem projektu bylo představit nejzajímavější dopravní a územně-rozvojové projekty vybraných měst šesti států s přihlédnutím k celkové koncepci společného rozvoje, posilování územní soudržnosti Evropy, neboť “Polycentrický koncept rozvoje sídelních struktur států v národních i evropských souvislostech vytváří vhodné předpoklady pro snižování existujících regionálních rozdílů a pro vytváření rovnocenných podmínek pro společný ekonomický a sociální rozvoj. Výrazně k tomu napomáhají kvalitní a kapacitní propojení (doprava a infrastruktura).” — ze Společného dokumentu územního rozvoje států V4 + 2 (Bulharsko a Rumunsko), vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

Odborné setkání se konalo v rámci projektu Doprava, infrastruktura a územní rozvoj zemí Visegrádské čtyřky jako součást festivalu Architecture Week Praha 2012. Byly zde předneseny příspěvky a proběhla odborná diskuze zástupců ministerstev ČR, měst a zúčastněných států se zástupci českých stavebních společností.  Akce se zúčastnili primátoři a starostové zemí měst V4 a experti z oblasti ekonomiky, plánování a výstavby dopravních staveb.

Program odborného setkání:
Zahájení: primátor doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
1. příspěvek: přednášel Mgr. Pavel Dobeš, ministr dopravy ČR
2. příspěvek: přednášel Mgr. Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí ČR
3. příspěvek: Současnost a budoucnost dopravní infrastruktury zemí V4+2, přednášel doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., děkan VŠE v Praze
4. příspěvek: Chytrá města, přednášel Harry van Dorenmalen, generální ředitel pro evropské záležitosti ze společnosti IBM
Příspěvky trvaly v délce cca 15–20 min, simultánní překlad do polštiny a angličtiny