Krematorium Pardubice

Publikováno

Pardubice, Pod břízkami 990  Pavel Janák  1921–1923  Kremační myšlenku, propagovaná v Pardubicích již na počátku 20. století městskými lékaři, dlouho narážela na tehdejší…

Pokračovat ve čtení

Palác Passage

Publikováno

Pardubice, Třída Míru 60  Ladislav Machoň  1923–1925  Čtyřkřídlý domovní blok s vnitřní zastřešenou obchodní pasáží a uliční fasádou s balkóny se skupinou sochařských alegorií řemesel,…

Pokračovat ve čtení

Ředitelství pošt a telegrafů

Publikováno

Pardubice, náměstí Republiky 12  Ladislav Machoň  1923–1925  Rozlehlá úřední budova, tvořená skladbou výškově nestejnorodých bloků, má půdorysný rozvrh ve tvaru písmene L a byla…

Pokračovat ve čtení

Průmyslové muzeum

Publikováno

Pardubice, náměstí Republiky 116  Karel Řepa  1927–1931  Kaskádovitě artikulovaná hmota průčelí bývalého hlavního pavilonu celonárodní Výstavy tělesné výchovy a sportu z roku 1931, zdrsněná aparátem…

Pokračovat ve čtení

Státní reálka

Publikováno

Pardubice, Karla IV. 13  Ladislav Machoň  1925–1929  Školní areál tvoří dvojice dvoupatrových křídel, střetávajících se v kolmém nárožním styku v převýšené hmotě, zakončené konkávně…

Pokračovat ve čtení

Železniční nádraží

Publikováno

Pardubice, náměstí Jana Pernera 217  Karel Řepa – Josef Danda – Karel Kalvoda  1948–1958  Poválečné rozhodnutí o posílení významu Pardubic jako dopravního železničního…

Pokračovat ve čtení