Výstava Christo & Jeanne-Claude

PROJEKT CHRISTO 11. 6. – 10. 7. 2015
Mezinárodní umělecko-vědecký projekt, představující málo známé stránky životní a tvůrčí cesty emblematické postavy současné světové vizuální kultury

Výstava plakátů projektů Christo Javaševa u příležitosti jeho 80. narozenin. Světoznámý umělec bulharského původu má své kořeny v Čechách. Umělcova babička se kdysi z Čech provdala za bulharského vědce Ananie Javašova a i se svým bratrem přesídlila do bulharského Razgradu.

Kolekce představuje cca 40 ručně podepsaných plakátů nejrůznějších projektů Christa a Jeanne-Claude o předpokládaném rozměru 70×50 cm. Zahrnují autorské skici, koláže, pracovní fáze projektů, realizované projekty a jejich fotografie. Navíc zhruba deset kopií jeho studentských prací. Celá výstava bude doplněna o textový materiál. Významnou část bude tvořit i fakt, že tvůrčí cesta Christo Javaševa zahrnuje i Prahu, přes kterou emigroval do Vídně a dále pokračoval ve své životní cestě do Paříže a USA.

Hlavní organizátor celého projektu jsou Bulharský kulturní institut v Praze a Velvyslanectví Bulharské republiky v ČR
Partner je Czech Architecture Week a Nacional Academy of Art Sofia
Tvůrčí vedoucí projektu je prof. Božidar Jonov, z Národní výtvarné akademie v Sofii

Doprovodný program bude zahrnovat promítání filmů, besedy, přednášky, komentované prohlídky aj. Před samotnou výstavou proběhne několik akcí, které na tuto kulturní událost upozorní. Např. výstava neteře Christo Javaševa v Galerii BKI-Praha, paní Cvety Javaševové aj.

Filmy z produkce bratří Mayslesových: The Gates (2007), 5 Films About Christo and JeanneClaude (set filmů), Umbrellas, Christo in Paris (The Pont Neuf Wrapped), Islands, Running Fence, Christo’s Valley Curtain, a mnoho dalších např. film Tomy Tomova Christo at 75, který na filmovém festivalu Arts & film v Telči vyhrál kategorii výtvarné umění.

K akci bude zajištěna důstojná a optimální reklama. Vědecká část projektu zahrnuje bádání v České republice, Bulharsku i v USA. Do projektu bude zapojeno mnoho znalců a vědců z oblasti umění, historiků i rodinných příslušníků světoznámého umělce.

Příspěvek v 2015