Výstava Architektura a urbanismus Visegrádské čtyřky

Projekt Architektura a urbanismus Visegrádské čtyřky jsme se letos rozhodli realizovat hned z několika důvodů: prvním z nich je, že v tomto roce uplynulo 20 let od založení Visegrádské čtyřky, dále je právě v roce 2011 Česká republika předsednickou zemí a v neposlední řadě nám připadalo velmi smysluplné připravit prezentaci architektury a urbanismu zemí V4 v podobném rozsahu a na nejvyšší úrovni. Také proto jsme určili projekt Architektura a urbanismus V4, složený ze čtyř základních kamenů: měst, urbanistů, architektů a mladých architektů, za jedno z hlavních témat festivalu Architecture Week Praha 2011. Na tomto místě bych chtěl poděkovat Správě Pražského hradu, že se rozhodla podílet se s námi na této náročné akci a poskytla nám nádherný prostor Letohrádku královny Anny, kde se bude odehrávat převážná část akcí, spojených s tímto projektem.

Dále bych chtěl poděkovat všem devatenácti zúčastněným městům, jejich zástupcům a partnerům, že pochopili náš záměr, přijali naše pozvání a rozhodli se projekt podpořit a přispět svým dílem k realizaci tohoto velkého projektu. Díky nim se návštěvníci výstav a přednášek blíže seznámí s architekturou – nejen současnou ale i historickou – měst Visegrádské čtyřky, objeví nejzajímavější urbanistické projekty čtyř zemí a jistě je zaujmou i projekty nejmladší generace architektů, kteří se na školách na svou profesi teprve připravují. Mladou studentskou architekturu V4 jsme serozhodli umístit do prostor studentům bližších – do Národní technické knihovny, jejíž nová budova je k umístění výstavy mladé architektury jako stvořená. Celý projekt Architektura a urbanismus Visegrádské čtyřky by stěží vznikl, kdyby se na jeho finančním zajištění, přípravách a realizaci nepodílel Útvar rozvoje hlavního města Prahy, Ministerstvo kultury Slovenské republiky a Visegrad Fund.

Rovněž chci zmínit velkou podporu, kterou nám poskytl Magistrát hlavního města Prahy a pražský primátor, jenž nám umožnil připravit společné setkání primátorů měst zemí Visegrádské čtyřky v reprezentativních prostorách Rezidence primátora hlavního města Prahy v nové budově Ústřední knihovny města Prahy. Seskupení Visegrádské čtyřky má svou nezpochybnitelnou budoucnost, jehož sílu prokáže teprve čas. Osobně se, po zkušenostech s přípravou, po návštěvách zúčastněných měst našich čtyř zemí a komunikaci s neuvěřitelnou spoustou lidí, kteří přispěli ke zdárné realizaci celého projektu, domnívám, že Visegrádskou čtyřku čeká ještě mnoho dobrých společných let.