Kontakt

Petr Ivanov

ředitel festivalu

Architecture Week Praha

ivanov@architectureweek.cz

Mediální partneři

Záštity

Partneři

Organizátoři


Aktuality

Masaharu Takasaki | Monobito Spirit Stavby prodchnuté duchem - přednáška

V nově otevřené Architecture Week Gallery, se dne 7. 6. od 18.00 uskuteční přednáška významného japonského architekta Masaharu Takasakiho.

Masaharu Takasaki (1953) je profesorem na Kjótské univerzitě umění a designu a čestným členem Královského ústavu britských architektů.
Patří k nejoriginálnějším japonským architektům a je autorem řady velmi neobvyklých staveb napříč Japonskem. Jeho práce nejenom že nemá srovnání v tak široce různorodém poli, jakým je japonská architektura, ale ani v současné světové architektuře.
V současné době se Masaharu Takasaki rovněž podílí svými návrhy na obnově osídlení zničeného v roce 2011 velkým zemětřesením, tsunami a jadernou havárií v oblasti elektrárny Fukušima.

Architecture Week Gallery se nachází v 4. podlaží budovy New Living Center, Šafránkova 1238/1, Praha 5
Účast laskavě potvrďte na tomas@architectureweek.cz

Masaharu Takasaki: Monobito Spirit / Stavby prodchnuté duchem

Architecture Week Gallery / 22. 5. — 18. 6. 2017
přednáška: 7. 6. 2017 v 18.00 hodin

Ve 4. patře budovy New Living Center | Šafránkova 1238/1, 155 00 Praha 13 – Stodůlky
Masaharu Takasaki (1953) je profesorem na Kjótské univerzitě umění a designu a čestným členem Královského ústavu britských architektů. Patří k nejoriginálnějším japonským architektům a je autorem řady velmi neobvyklých staveb napříč Japonskem. Jeho práce nejenom že nemá srovnání v tak široce různorodém poli, jakým je japonská architektura, ale ani v současné světové architektuře. V současné době se Masaharu Takasaki rovněž podílí svými návrhy na obnově osídlení zničeného v roce 2011 velkým zemětřesením, tsunami a jadernou havárií v oblasti elektrárny Fukušima.

Tato výstava prací Masaharu Takasakiho vznikla spojením jeho dvou dřívějších prezentací, a tak dnes poprvé v České republice může návštěvník vedle sebe zhlédnout sestavy fotografií a obrázků, jež byly postupně součástí mezinárodní přehlídky architektury na bienále v Benátkách, nejprve v roce 2014 a pak v roce 2016. Překvapivě a na rozdíl od běžných architektonických výstav postrádají tyto prezentace (a logicky i nyní tato spojená) tradičně se vyskytující množství doprovodných komentářů, popisek plných údajů o vzniku stavby, o jejich užitných plochách, kubaturách a použitých materiálech, texty o jednotlivých funkcích, půdorysná schémata, podélné a příčné řezy a konstrukční detaily. Sestavy fotografií tvoří zdánlivě nahodilé koláže, kdy kritériem pořadí není přináležitost k jednotlivě stavbě, ale rozhodující je spíš síla a obsahový význam jednotlivých záběrů, takže vzniká dojem chaosu, ovšem bezpochyby pečlivě řízeného autorem výstavy. Masaharu Takasaki totiž sází na vizuální působení forem jednotlivých staveb jak na povrchu objektů, tak uvnitř, a na střet nepoučeného pozorovatele s vesmírem jeho symbolů. Zbytečné a dodatečné komentáře nejsou nutné, buď vás objekt ve vědomé či podvědomé rovině osloví a pocitově zasáhne… nebo ne. Vše záleží jen na emocionální způsobilosti každého z nás, ale pokud nám je tato schopnost trochu dána, vždy se můžeme těšit na mimořádný a neopakovatelný zážitek.

autor výstavy: Masaharu Takasaki / Takasaki Architects
kurátoři výstavy: Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec / Kabinet architektury

Výstava MASAHARU TAKASAKIHO / MONOBITO SPIRIT se koná v rámci 9. ročníku mezinárodního festivalu architektury, designu a umění ARCHIKULTURA 2017, jehož výstavy, přednášky a komentované prohlídky již proběhly, či zrovna probíhají, anebo budou probíhat během následujících dvou měsíců v Ostravě, Opavě, Krnově, Havířově, Brně a Praze, ale také v Katovicích, Varšavě a Elblągu v Polsku, v Popradu na Slovensku, v maďarské Budapešti, anebo v nizozemském Delftu. Hlavním iniciátorem a organizátorem festivalu je Kabinet architektury z Ostravy.

Zdroj:Archiweb.cz

ORGANICKÉ MĚSTO BRNO – Živé město pro 21. století – mezinárodní odborná konference se koná v rámci Veletrhu chytrých řešení pro města a obce, URBIS

Termín konání: 27. 4. 2017 – pavilon P, sál P1

Místo konání: Brno – Výstaviště, Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, Česká republika

Organizátoři: Statutární město Brno, Czech Architecture Week (dále jen CAW), partner WHC UNESCO

Spoluorganizátor: Veletrhy Brno (dále jen BVV)

BVV

Záštity nad konferencí laskavě udělili:

Karla Šlechtová, ministryně Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Richard Brabec, ministr Ministerstva životního prostředí ČR

Dan Ťok, ministr Ministerstva dopravy ČR

Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje

Petr Vokřál, primátor Statutárního města Brno

Potvrzenými přednášejícimi kteří vystoupí na konferenci jsou:

Antoni Vives i Tomàs, výkonný ředitel barcelonské The City Transformation Agency

Florian Lennert, ředitel Intelligent City Forum, mentor Startupbootcampu Smart Transportation & Energy, spolupracovník na London School of Ecomomics

Thomas Madreiter, ředitel územního plánování města Vídně

Albert Wimmer, architekt a zakladatel Atelier Albert Wimmer, autor Vídeňského hl. nádraží

a další

O konferenci

Konference Organické město Brno – Živé město 21. století má za úkol jednak definovat, co vlastně znamená tvořit chytré město, jednak uvést příklady různých přístupů k tvorbě chytrého města ve vybraných zahraničních městech, především se zaměřením na dopravu a bezpečnostní systémy v dopravě. Chytré město má vizi, je digitální, otevřené a kooperativní a zaměřené na své obyvatele.

Současné i budoucí potřeby obyvatel jsou hybnou silou, která prostřednictvím inovace řídícího, komunikačního, kulturního a obchodního modelu i aktivním přístupem všech zúčastněných stran vytvoří prostředí, v němž budou systematicky a pružně propojeny městské prostory, doprava, aktivity a služby. Jedná se například propojení agend města, dlouhodobý plán, vize rozvoje, zapojení občanů a podniků do této transformace, nasazení chytrých technologií k získání měřitelných údajů a zpracování a analýza těchto údajů pro další využití, například zlepšení služeb, bezpečnost v dopravě a následný přístup k informacím kdykoliv a kdekoliv, stav „vše na jednom místě“ podle potřeb uživatelů, zpřístupnění neosobních městských dat veřejnosti, integrovaná digitalizace a konektivita, vytváření prostorů a příležitostí pro novou spolupráci, setkávání inovátorů z různých oborů a odvětví, nové sítě a infrastruktura, nové obchodní modely, dosažení součinnosti systémů nebo sdílení dat a společných aplikací.

brno logobvv logourbis logo

29.11. 2016 navštívili výstavu děti z Prahy 6 a z Mostu!

V minulém týdnu výstavu navštívila asi dvacítka žáků 1. stupně ze ZŠ a MŠ Emy Destinové z Prahy 6 a z 11. ZŠ Most z Mostu. Jejich celodenní program byl nabitý. Připravena pro ně byla komentovaná prohlídka výstavy prostřednictvím Mistra Petra Parléře, aktivity v ateliéru pod vedením paní inženýrky Dominiky Hejdukové z ČKAIT a nakonec komentovanou předvánoční prohlídku Prahy.

Výstavu navštívili první hravý architekti z Prahy 9 a Hradce Králové!

Dnes navštívilo výstavu přes čtyřicet žáků 1. stupně Základní školy Na Balabence z Prahy 9 a Základní školy Sever z Hradce Králové, které přivítal předseda spolku Petr Ivanov astarosta městské části Prahy 9 Marek Doležal. Jejich celodenní program byl nabitý, spolek Hravý architekt pro ně připravil komentovanou prohlídku výstavy prostřednictvím Mistra Petra Parléře, aktivity vateliéru pod odborným vedením anakonec předvánoční procházku Prahou.

Děti objevují život, umění a architekturu doby Karla IV.

Vletošním roce slaví naše země významné výročí 700 let od narození císaře Karla IV. (1316–1378). U této příležitosti byla ve Valdštejnské jízdárně Národní galerie v Praze otevřena výstava nejen pro děti ARCHITEKTURA PRO KORUNU – Lidé a architektura vdobě Karla IV. Výstava vznikla za podpory Národní galerie vPraze aSenátu Parlamentu České republiky. Organizátorem je Czech Architecture Week aspolek Hravý architekt.

Vernisáž výstavy Architektura pro korunu se konala dne 9.11. 2016. Slavnostně ji zahájil pan Jiří Fajt, generální ředitel Národní galerie vPraze. Další proslovy přednesli kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský, Jan Wolf, radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví acestovního ruchu, Aleš Pangrác, ředitel odboru regionálního partnerství avztahů B2B České centrály cestovního ruchu – CzechTourism azávěrečné slovo pronesl Petr Ivanov, ředitel mezinárodního festivalu Architecture Week apředseda spolku Hravý architekt.

Nezapomenutelným zážitkem bylo vystoupení žáků ze Základní školy aMateřské školy Emy Destinnové na Praze 6 pod vedením paní učitelky Radky Štichové spísničkou Hoja hoj z filmu Noc na Karlštejně. Moc děkujeme.

Výstava otevřena! Přijďte se podívat na výstavu, která Vás seznámí se životem před 700 lety. Podívejte se na fotky a na naší facebookovou událost!

Podívejte se na fotky a na naší facebookovou událost!

Architektura pro Korunu - Lidé a architektura v době Karla IV.

Dveře výstavy se zítra otevřou. Podívejte se s námi na poslední úpravy před zítřejším otevřením!

Společnost ABF převzala značku projektu SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE

Specializovanou výstavu svítidel, designu apříslušenství snázvem SVĚTLO VARCHITEKTUŘE převzala společnost ABF odspolečnosti CZECH ARCHITECTURE WEEK dne 17. 10. 2016. Pátý ročník tohoto projektu se uskuteční navýstavišti PVA EXPO PRAHA vLetňanech jako samostatná akce souběžně sveletrhy FOR HABITAT, FOR FURNITURE, FOR GARDEN, DESIGN SHAKER aBYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY, ato vtermínu od23. do 26. března 2017.

ABF umožní dlouhodobý rozvoj projektu SVĚTLO VARCHITEKTUŘE

Projekt SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE představuje nejlepší a nejvýznamnější české a světové značky z oboru svítidel a osvětlovací techniky. Určen je především architektům, projektantům, stavebním inženýrům a developerům z celé České republiky. Jeho přenesení do moderních prostor výstaviště PVA EXPO PRAHA v Letňanech mu zajistí komplexní výstavní zázemí a je benefitem jak pro vystavovatele, tak pro návštěvníky. Projekt zde může expandovat na větší výstavní plochu, což nabízí prostor k prezentaci dalším firmám z oboru a rozšíření nabídky návštěvníkům. Dalším důvodem je možnost rozvoje navazujících odborných programů. Mohou se zde pořádat rozmanité konference, přednášky, semináře nebo workshopy, a to jak na výstavní ploše, tak v prostorách konferenčních sálů, které poskytují moderní technické zázemí. Obecně chce společnost ABF nadále pokračovat v budování značky SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE a v dalším rozvoji odborných doprovodných programů. Hlavním mediálním partnerem bude nadále časopis SVĚTLO.

Informace o ABF

Společnost ABF, a.s. patří již odpočátku devadesátých let mezi nejvýznamnější organizátory veletrhů v České republice. Ve své hlavní oblasti podnikání, kterou je pořádání téměř čtyřiceti veletrhů ročně, zaujímá ABF první místo v Praze adruhé místo v České republice. Současně je majitelem a provozovatelem areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

POZOR změna otevírací doby výstavy Organic City (čtvrtek 6. 10. 2016)

Ve čtvrtek 6. 10. 2016 bude výstava Organic City (výstavní síň Mánes) výjimečně otevřena pouze do 18:00 hod.

Děkujeme za pochopení.

Váš AW tým

Přednáška Ideální města? Malá organická města v renesanční Itálii

Srdečně Vás zveme na přednášku italských odborníku z Univerzity v Padově Eleny Svalduz a Andrey Giordana s názvem Ideální města? Malá organická města v renesanční Itálii. Přednáška se uskuteční ve středu 5. 10. 2016 v 18:00 hod. v Italském kulturním institutu (Šporkova 335/14, Praha 1 – Malá Strana). Vstup volný. Těšíme se na Vaši účast.

Váš tým Architecture Week

Výstava Organic City byla otevřena a s ní celý festival Architecture Week 2016

Výstava Organic City ve výstavní síni Mánes byla otevřena v pondělí 26. 9. 2016. Můžete se zde těšit na přehlídku vybraných projektů současné architektury a developmentu z celé České republiky a dalších více než 20 zemí celého světa. Výstavu můžete shlédnout denně od 10.00 do 20.00 hod. až do neděle 9. 10. 2016.

S výstavou Organic City začal 10. ročník mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha 2016. V rámci festivalu můžete navštívit výstavy, přednášky, procházky a další akce doprovodného programu festivalu - program sledujte na webových a facebookových stránkách festivalu.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Váš tým Architecture Week

Výstava Organic City – (S)tvořitelé měst a udržitelný rozvoj

26. 9. – 9. 10. 2016

Výstavní síň Mánes, Praha

otvírací doba 10:00–20:00 hod.

Expozice výstavy vytvoří dojem uceleného města svýškovými budovami, náměstími, řekou i dopravními uzly ana tomto modelu zmapuje architekturu vybraných měst ČR a celého světa. Je nezbytné prezentovat architekturu, dopravní stavby aúzemně-rozvojové projekty měst České republiky. Výstavu doplní vhodně vybrané stavby z cca dalších 20 států celého světa.

Součástí výstavy bude samostatná expozice hl. m. Prahy scílem přiblížit pražanům dosavadní aplánované projekty hl. m. Prahy. V rámci této výstavy bude veřejnosti poutavou formou představen výběr projektů, realizací astaveb současných architektů zČR a celého světa, připravený ve spolupráci sministerstvy (dopravy, místního rozvoje aživotního prostředí), magistráty aútvary rozvoje jednotlivých měst.

Facebook – event 26. 9. 2016

Výstava Památky mé země - Památky očima dětí byla v Paříži otevřena

Výstava Památky mé země - Památky očima dětí byla otevřena v pondělí 5. 9. v 10:00 hod. v budově světového dědictví UNESCO v Salle pas perdu a potrvá do pátku 9. 9. 2016. Výstavu organizuje společnost Czech Architecture Week ve spolupráci s UNESCO.

Výstava představí formou modelů a velkoplošných fotografií výběr předních českých památek. K vidění jsou například modely vily Tugendhat, hradu Karlštejn, zámku Troja, kubistického Domu U Černé Matky Boží, kostela Nejsvětejšího Srdce Páně na Vinohradech od architekta Josipa Plečnika a mnohé další.

Nedílnou součástí výstavy jsou dětské práce, zobrazující památky z ČR a taktéž z různých koutů celého světa. Tyto práce vznikly v rámci mezinárodního výtvarně-architektonického projektu pro děti Hravý architekt.

Architecture Week Praha 2016 se blíží

Od 26. září do 9. října se v Praze koná jubilejní 10. ročník mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2016. Hlavním tématem letošního festivalu je Organické město s hlavní výstavou ORGANICKÉ MĚSTO – (S)tvořitelé měst a udržitelný rozvoj, umístěné ve výstavní síni Mánes.

Na přelomu září a října se v rámci festivalu Architecture Week Praha 2016 můžete navštívit výstavy, přednášky českých a zahraničních architektů, vernisáže výstav, konference, procházky za architekturou a další zajímavé akce.

Ve výstavní síni Mánes se uskuteční ústřední výstava ORGANICKÉ MĚSTO – (S)tvořitelé měst a udržitelný rozvoj, která bude mapovat současné architektonické a architektonicko-dopravní dění v Praze, České republice a představí vybrané špičkové architektonické a architektonicko-dopravní projekty z celého světa, tematicky zaměřené na organické fungování a chytrý a udržitelný růst měst. Výstava je taktéž zaměřena na prezentaci moderních „zelených“ technologií, a to včetně futuristických projektů.

Také v letošním roce tradičně proběhnou procházky za architekturou, organizované ve spolupráci s Pražskou informační službou a Magistrátem hl. města Prahy, věnované různým etapám vývoje pražské architektury. Konkrétně se jedná o tyto procházky:

• 26. 9. 2016, 15:30, sraz Senovážné náměstí - Nové Město pražské jako příklad harmonického založení středověkého města
• 5. 10. 2016, 15:30 hod., sraz Výtoň - Rozvoj Prahy v 19. století - jak se změnila Praha a co nejvíce tuto změnu ovlivnilo.

V rámci festivalu proběhnou samozřejmě přednášky zahraničních architektů, letos zařazené do jednoho bloku – Archi-Maraton, který se uskuteční 7. 10. 2016 od 10:00 hod. na Fakultě architektury ČVUT. Pět zahraničních architektů zde představí své neotřelé projekty a přístup k architektuře.

Srdečně Vás zveme na výstavu.

Zemřel prof. ing. arch. Štefan Šlachta, Ph.D.

Ve čtvrtek 27. 5. 2016 nás opustil náš kamarád a spolupracovník prof. ing. arch. Štefan Šlachta, Ph.D., nezapomeneme.

http://reality.etrend.sk/realitny-biznis/zomrel-stefan-slachta-byvaly-hlavny-architekt-bratislavy.html

Výstava nejen pro děti Architektura pro Korunu na Pražském hradě z důvodu majetkového vyrovnání zrušena

Vážené dámy, vážení pánové, partneři a přátelé,

s velkým politováním Vás musíme informovat, že vzdělávací výstava nejen pro děti a Hravé architekty s názvem Architektura pro Korunu, která se měla původně konat ve dnech 13. 5. - 10. 10. 2016 v Jiřském klášteře Pražského hradu, není možné uspořádat. Výstava byla pojata jako procházka po gotickém městě. Aby děti výstavou jen nebloudily, měl se jich hned na začátku ujmout architekt Karla IV., Petr Parléř. Jednotlivé výstavní expozice byly tvořeny kulisami, modely, artefakty, panely s informacemi a obrázky. Cílem výstavy bylo seznámit děti s dobou, lidmi, uměním, architekturou a životem v době vlády Karla IV., s osobností Karla IV. i jeho rodinou a politikou.

Výstava měla proběhnout v rámci souboru výstav k oslavám 700. výročí narození Karla IV. a neuskuteční se vzhledem k tomu, že opakovaně nedošlo v rámci majetkového vyrovnání k předání areálu Jiřského kláštera novému vlastníkovi, Náboženské matici.

Dovolte mi tímto, abych jménem svým i celého týmu a odborných spolupracovníků poděkoval všem partnerům za upřímnou snahu a podporu příprav této výstavy pro děti. Přípravy ve spolupráci se Správou Pražského hradu probíhaly více než rok. Na výstavě se podílelo více než 50 institucí, krajů, měst, galerií a muzeí z České republiky i ze zahraničí.

Součástí výstavy měl být mezinárodní projekt Hravý architekt 2016 a výstava dětských prací, do kterých se zapojilo přes 300 žáků ze základních škol z celé České republiky, 750 žáků z 15 států celého světa. Na Pražském hradě se mělo zúčastnit projektu doposud registrovaných 330 žáků, kteří se na návštěvu výstav, dílen a ateliérů v Jiřském klášteře velmi těšili.

Snahou organizátorů bude pro tento výjimečný projekt najít adekvátní prostor, výstavu uskutečnit a nejen naše Hravé architekty nezklamat.

Tímto Vás chci požádat, abyste nám zachovali přízeň.

V Praze dne 12. 5. 2016, Ing. Petr Ivanov, ředitel CAW a předseda HA

Architektura pro Korunu

Konference Quo Vadis Brno

Quo Vadis Brno - úvod

Architecture Week Praha je partnerem konference Quo Vadis Brno. Konferenci pořádá statutární město Brno pod záštitou Ing. Karly Šlechtové, ministryně pro místní rozvoj a Ing. Petra Vokřála, primátora statutárního města Brna.

Quo Vadis Brno medailony program

Quo Vadis Brno medailony

Expozice Architecture Week na Evropský HabitatOrganické město – (S)tvořitelé měst na Evropském Habitatu

Mezinárodní festival architektury Architecture Week Praha se prezentoval malou expozicí, jejímž úkolem bylo upozornit na konání jubilejního 10. ročníku festivalu s tématem Organické město – (S)tvořitelé měst, v rámci regionální konference OSN Evropský Habitat, která proběhla v termínu od 16. do 18. března 2016 v Praze.
Ředitel společnosti Czech Architecture Week, Petr Ivanov, se zde rovněž setkal se zástupcem UNESCO, panem Karimem Hendilim.

LineKvětinový důmÚstav organické chemie

Národní knihovnaPolyfunkční budova QuadrioKarim Hendili a Petr Ivanov

HabitatPozvánka na Evropský Habitat

dovolujeme si vás pozvat na Evropský Habitat, který proběhne v kongresovém centru v Praze ve dnech 16. až 18. března 2016.

Tato konference je součástí oficiálního přípravného procesu celosvětové konference Habitat III. Jednání regionální konference s tématem Bydlení v životaschopných městech navážou na Ženevskou chartu OSN o udržitelném bydlení.

Většina příspěvků, přednášek i debat je otevřených, pro účast na konferenci je pouze třeba se zaregistrovat na www.europeanhabitat.com

HabitatNávrh Pražské deklarace zveřejněn aneb očekávání od Evropského Habitatu

8.3.2016, tisková zpráva
V termínu od 16. do 18. března 2016 proběhne v Praze regionální konference OSN Evropský Habitat. Delegáti schválí strategický dokument Pražská deklarace.
Na finálním znění Pražské deklarace se dohodnou národní delegace 56 členských států Evropské hospodářské komise OSN a partneři. Pražská deklarace spolu s dalšími příspěvky přednášejících budou návodem, jak najít rozvojovou vizi a plánovat rozvoj území v tomto regionu.
Evropský Habitat, který proběhne v Praze ve dnech 16. až 18. března 2016, je součástí oficiálního přípravného procesu celosvětové konference Habitat III. Jednání regionální konference s tématem Bydlení v životaschopných městech navážou na Ženevskou chartu OSN o udržitelném bydlení. Pražská konference bude diskutovat finální podobu strategického dokumentu Pražská deklarace, který bude na závěr schválen. První návrh textace byl projednán plénem Výboru pro bydlení a management pozemků Evropské hospodářské komise OSN v prosinci 2015 a následně připomínkován delegáty členských zemí. Aktuální návrh Pražské deklarace bude prezentován Českou republikou. Schválená deklarace bude oficiálním příspěvkem evropského regionu k summitu Habitat III. a podkladovým materiálem pro přípravu Nové Agendy pro města. Ta naváže na dokument Habitat Agenda, schválený při předchozí celosvětové konferenci o bydlení a rozvoji měst Habitat II v Istanbulu v roce 1996.
Evropský Habitat má během jednání identifikovat a navrhnout řešení nových výzev v oblasti bydlení a rozvoje měst. „Konference bude unikátní možností diskutovat s odborníky na rozvoj sídel, kteří mají přímý přesah do praxe a hluboké zkušenosti z různých geografických oblastí. Jsme hrdí na to, že se centrem diskusí o udržitelném rozvoji a plánování sídel stane právě Praha. Vnímám to zároveň jako ideální možnost pro pracovníky z oblasti územního plánování z celé republiky a zástupce samospráv, kteří se mohou ve velkém počtu debat zúčastnit, ptát se a čerpat informace pro svoji praxi,“ říká Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj.
Experti se během svých příspěvků dotknou zásadních témat, jakými jsou dostupné bydlení pro všechny a udržitelný rozvoj sídel s minimálním negativním vlivem na životní prostředí. Pražská deklarace by měla přinést recept, jak se vyrovnat s chudobou ve městech, jak reagovat na demografické změny ve složení obyvatelstva, kdy hlavním tématem je změna průměrného věku městského obyvatelstva, resp. stárnutí populace. Dokument se bude věnovat také klimatickým změnám a jejich úzkému vztahu k rozvoji měst, dopravě a mobilitě v sídlech a produkci CO2. V jednom z bodů se zaměří i na rozvoj sídel bez živelného překročení tzv. první hranice města, tedy využití volných ploch k dostavbě uvnitř sídel, bez nekontrolovaného růstu aglomerací a enormnímu záboru další půdy. Dalším z témat Pražské deklarace bude také obnova nevyužitých budov, či částí sídel za využití adekvátních, ekologických technologií. „Věřím, že Pražská deklarace bude dokumentem, který i nám v České republice a v Praze pomůže vyjasnit pohled na vizi dalšího rozvoje měst, která by měla obsahovat více iniciačních impulsů než restrikcí, jen tak bude vizí, která může města posunout dopředu,“ popisuje očekávání dopadu Evropského Habitatu na Českou republiku a Prahu Karla Šlechtová.
Konference se zúčastní nejen delegáti z členských zemí, témata jsou přínosná také pro politickou reprezentaci, zástupce samospráv, představitele univerzit, pro studenty i pro zástupce soukromého sektoru či neziskových organizací.
Více informací:
Ing. Veronika Vároši
Vedoucí tiskového oddělení Ministerstva pro místní rozvoj

Logo HabitatEvropský HABITAT

Třídenní mezinárodní konference OSN Evropský HABITAT, jejímž hlavním tématem je Bydlení v životaschopných městech. Konference je jedním z několika přípravných regionálních setkání, která vyvrcholí celosvětovou konferencí Habitat III v ekvádorském Quitu 17. – 20. 10. 2016. Udržitelný rozvoj městských sídel je aktuálním tématem, díky němuž konferenci zaštiťující Ministerstvo pro místní rozvoj předpokládá účast odborníků ze všech 56 členských zemí Evropské hospodářské komise OSN.

Czech Architecture Week zde představí akci Mobility/Organic City:Město jako živoucí, fungující, vyvíjející se organismus, jehož jednotlivé složky na sebe plynule navazují a vytvářejí tak sice umělé, ale přesto přirozené prostředí pro život člověka. Tato akce má významnou měrou přispět k poznání a specifikaci problematiky měst jako funkčních a fungujících systémů a zároveň popularizovat význam dopravní architektury, infrastruktury, územního rozvoje a správného urbanistického plánování v souvislosti s posílením bezpečnosti měst.

Rovněž akce přispěje k vnímání organismu města v nadnárodním kontextu, nutném pro úspěšný ekonomický a sociální rozvoj, který bude jednak plynule posilovat význam jednotlivých uzlů a vyrovnávat existující regionální rozdíly a jednak bude udržitelný a maximálně přátelský k životnímu prostředí.

Francesco Bandarin: Opětovné spojení města

Historická městská krajina je nový přístup ke spravování městského dědictví prosazovaný organizací UNESCO a v současnosti je jedním z nejdiskutovanějších témat v mezinárodním společenství památkářů. Ovšem jen málo aktivních památkářů má jasnou představu o tom, co to s sebou nese a především, čeho se tím dá dosáhnout.

PF 2016 Vše nejlepší a hodně štěstí v roce 2016 přeje tým Architecture Week Praha!

Slavné stavby rodiny Luragů Slavné stavby rodiny Luragů v Čechách

Italský kulturní institut v Praze Vás zve na vernisáž výstavy „Slavné stavby rodiny Luragů v Čechách" spojenou se křtem stejnojmenné publikace.
Akci pořádá FOIBOS BOOKS, Kotěrovo centrum Architektury a Hl. město Praha ve spolupráci s Italským kulturním institutem.

Čtvrtek 10. prosince 2015 v 18.00 hodin, přednáškový sál Institutu (Šporkova 14, Praha 1)
Vstup volný

UNESCO 70UNESCO: 70 let ve službách míru

Zástupci mezinárodního festivalu Architecture Week Praha se, již jako partneři UNESCO, zúčastnili i přes dramatické události posledních dní, stejně jako mnoho dalších národních delegací z celého světa, dne 16. 11. 2015 od 19 hodin setkání u příležitosti 70. výročí přijetí UNESCO ústavy a 38. zasedání valného shromáždění s názvem UNESCO: 70 let ve službách míru v budově ředitelství UNESCO v Paříži a tímto vyjádřili podporu francouzskému lidu.

Na programu bylo nejprve vystoupení Světového orchestru míru (Unesco umělec míru), pak přednesla svůj projev paní Irina Bokova, generální ředitelka UNESCO. Následovala světelná show a projekce symbolů míru na fasády budov ředitelství UNESCO.

Architecture Week in support of Paris and the French people

Paris logo

Pozvánka

CO: Prezentace projektu architektonické experimentace freshlatino2

KDY:Čtvrtek 8. října 2015 v 19.00 hodin
KDE:Kinosál Institutu Cervantes.

VSTUPNÉ:není

JAZYK: Ve španělštině a češtině se simultánním tlumočením.

Institut Cervantes v Praze si Vás dovoluje pozvat na prezentaci projektu architektonické experimentace freshlatino2.

Setkání se zúčastní architekti Uriel Fogué a Adam Gebrian. Kromě 12 iberoamerických studií zapojených do freshlatina2, se představí také vybraná česká studia se svými nejnovátorštějšími projekty.

SKUPINA, Coll Coll, Edit!, Petr Janda / brainwork, R/FRM, MMM-architekti,
Ateliér SAD, Archistroj, Ateliér Povětroň, H3T architekti, re: architekti,
under-construction architects

Konference 2015

Konference 2015Konference 2015Konference 2015

Konference 2015Konference 2015Konference 2015

Konference 2015Konference 2015Konference 2015

Konference 2015Konference 2015Konference 2015

Konference 2015Konference 2015Konference 2015

Proběhla přednáška Davida Guggenheima (Izrael)

Přednáška David Guggenheim, foto Tatevik Zakaryan Přednáška David Guggenheim, foto Tatevik Zakaryan Přednáška David Guggenheim, foto Tatevik Zakaryan

Přednáška David Guggenheim, foto Tatevik Zakaryan Přednáška David Guggenheim, foto Tatevik Zakaryan Přednáška David Guggenheim, foto Tatevik Zakaryan

Pozvánka na přednášku

Přednáška Agnieszka Samsel

Pozvánka na přednášku

Přednáška David Guggenheim

Mezinárodní odborná konference

Pozvánka na konferenci 2015

A máme tu první letošní procházku:

středa 2. 9. od 15:00 hodin

Zajímavé kostely Hradčan a jejich architektura

Sraz: Pohořelec u sousoší hvězdářů Tycho Brahe a Jana Keplera, stanice tram č. 22 – Pohořelec

Průvodkyně: paní Viktorie Králová

REGISTRACE NUTNÁ: místo máme pouze pro 30-35 lidí :)

Takže nám pište na hrabincova(zavináč)architectureweek.cz, jestliže se chcete procházky zúčastnit a my vám pošleme potvrzení účasti, které si vytisknete a dorazíte s ním na procházku.

Procházka po Hradčanech, kde již od roku 1143 sídlil významný řád premonstrátů. Časem se zde usadily také další církevní kongregace. Od kostela Nanebevzetí Panny Marie a svatého Rocha na Strahově, přes kostel Panny Marie Andělské, kolem kapličky svaté Barbory, ke kostelu svatého Jana Nepomuckého.

Tak jsme zahájili! Jiřský klášter se těší na své návštěvníky!

Pohled do expozice Kraje Vysočina, foto: Martin FiurášekExpozice Ústeckého kraje, vpředu obraz Pohled na hrad Střekov, foto Martin FiurášekPohled do expozice Olomouckého kraje, foto: Martin Fiurášek

Pohled do expozice Královéhradeckého kraje, foto: Martin FiurášekExpozice Libereckého kraje, foto Martin Fiurášek

Vstup do expozice Karlovarského kraje, foto: Martin FiurášekVstup do expozice Pardubického kraje, vpředu Trpaslík z hospitalu Kuks, foto: Martin Fiurášek

Více fotografií z výstavy naleznete ve fotogalerii (Památky mého kraje).

A tady zjistíte, jak přestěhovat historické centrum Chrudimi na Pražský hrad za jediný den:

http://chrudimsobe.cz/2015-08-17-festival-architektury

39. kongres Výboru UNESCO pro světové dědictví v BonnuArchitecture Week Praha navštívil 39. kongres Výboru UNESCO pro světové dědictví v Bonnu

Termín: 28/6 – 8/7 2015
Místo: Bonn, World Conference Center

Na základě již tříleté spolupráce s organizací UNESCO byli zástupci mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha pozváni na 39. kongres Výboru UNESCO pro světové dědictví, které se letos konalo v Bonnu v Německu. Výbor mimo jiné rozhoduje o přijetí nových lokalit na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví. Výboru se účastní kolem 1000 delegátů z celého světa.
Zástupci Architecture Week Praha v čele s ředitelem Petrem Ivanovem se zúčastnili, v rámci partnerského programu, panelové diskuze na téma Partnerství pro zachování světového dědictví, která se uskutečnila 2. července 2015 v 19 h v budově Deutsche Welle v Bonnu. Cestu jim zpříjemnila společnost Porsche Česká republika s. r. o., která zapůjčila nový vůz Audi Q7. Audi, oficiální vůz festivalu Architecture Week Praha, vzbudilo veliký zájem přítomných delegátů i pracovníků UNESCO.

http://www.mzv.cz/duesseldorf/cz/o_nas/akce_2010_2011/x39_zasedani_vyboru_unesco_v_bonnu_2015.html
https://www.flickr.com/photos/unesco_de/sets/72157654970178119

Christo a Jeanne-ClaudeArchitecture Week Praha se stal partnerem výstavy Christa Javaševa a Jeanne-Claude

Od 11. 6. do 10. 7. 2015 bude v Galerii Bulharského kulturního institutu v Praze(Klimentská 6, Praha 1)probíhat výstava věnovaná 80. narozeninám Christo Javaševa, kterou připravil Bulharský kulturní institut a Velvyslanectví Bulharské republiky. Jejími partnery se stala Národní výtvarná akademie v Sofii a Architecture Week Praha.

Světoznámý umělec bulharského původu, Christo Javašev, má své kořeny i v Čechách.Společně s Jeanne-Claude se proslavili zejména instalacemi příbuznými uměleckému směru land art, při nichž balili či zahalovali předměty denní potřeby, přírodní objekty a budovy do textilií.

Výstava představí kolekce podepsaných plakátů nejznámějších projektů Christa a Jeanne-Claude, doplněné i o Christovy rané práce a skici.
Expozice začíná skicami z dob studií na Národní výtvarné akademii v Sofii, pokračuje projekty menšího rozsahu z 50. let, jako je např. zabalená láhev, přes Stěnu z barelů – železnou oponu, Deštníky (USA-Japonsko), zabalenou budovu Reichstagu v Berlíně, zahalené stromy až po Brány z Central Parku v New Yorku.
Plakáty jsou majetkem fondu Národní výtvarné akademie v Sofii.

Vernisáž výstavy se koná 10. 6. 2015.

Jízdárna Světce, Tachov, Plzeňský krajPřípravy devátého ročníku mezinárodního festivalu Architecture Week Praha 2015 jsou v plném proudu

Výstava Památky mého kraje, ústřední výstava 9. ročníku mezinárodního festivalu Architecture Week Praha 2015, představí v Jiřském klášteře Pražského hradu ve spolupráci s Asociací krajů ČR, která v letošním roce oslaví 15 let od svého založení, českým a zahraničním návštěvníkům třináct krajů České republiky, hlavní město Prahu a další významná místa České republiky. Jednotlivé kraje budou prezentovány dvěma architektonickými modely historických budov, mozaikou dobových a současných fotografií, vybraným uměleckým dílem, velkoformátovou fotografií a objektem, charakterizujícím nejlépe daný kraj. Přírodní a kulturní dědictví každého kraje i jeho specifika budou promítány formou krátkých filmů na obrazovce, která bude součástí expozice.

Ve spolupráci s agenturou CzechTourism připravují organizátoři jedinečnou přehlídku památek České republiky, zapsaných na seznam světového dědictví UNESCO, společně s informačním centrem, v němž se návštěvníci budou moci s jednotlivými památkami podrobněji seznámit.

Hlavním kurátorem výstavy Památky mého kraje se stal Akad. Ing. arch. Miroslav Řepa

Kromě výstavy Památky mého kraje budou v Jiřském klášteře umístěny další výstavy, organizované v rámci festivalu: unikátní prezentace WHC UNESCO k 70. výročí jeho založení (bude tu rovněž exkluzivně představena a pokřtěna publikace, vydávaná k tomuto výročí). Ve spolupráci s příslušnými ambasádami budou v Jiřském klášteře prezentovány také památky z dalších 25 států světa. Pražskou premiéru budou mít výstavy, věnované francouzským románským kostelům a anglickým katedrálám.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Chrudim, Pardubický krajSvatá hora u Příbrami, Středočeský krajMariánské Lázně, Karlovarský kraj

Pozvánka KaplickýJan Kaplický: Drawings

Pozvánka přednáška Henning Larsen Přednáška Louis Becker

Velvyslanectví Dánského království v Praze zve na přednášku ředitele dánského renomovaného studia Henning Larsen Architects, pana Louise Beckera, která se uskuteční v Národní galerii (korzo Veletržního paláce, Dukelských hrdinů 47, Praha 7) tento čtvrtek 15. 1. od 18:30 hodin. Vstup na přednášku je volný, konsekutivní tlumočení z angličtiny bude zajištěno.

Pozvánka NeumannkaVernisáž výstavy Kartell v galerii Neumannka

Neumannka pozvala světová esaNeumannka pozvala světová esa

NEUMANNKA zahájilaodborný program debatouo památkové péči
Nedávno otevřené prachatické Centrum architektury a designu NEUMANNKA zahájilo v říjnu svůj pravidelný odborný program. První říjnový den navštívila na pozvání architekta Jakuba Nepustila Prachatice a Centrum v rámci mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week skupina zahraničních architektůa památkářů, aby diskutovali na téma Památky mimo centrum. Jejími členy byli Maria Noel Tournoux z Paříže za UNESCO, teoretička a památkářka Elena Svalduz z univerzity v Padově, Andrea Giordano, architekt a univerzitní profesor z univerzity v Padově, a Daniel Perogordo Madrid z Mexika, architekt festivalu Architecture Week.
Za českou stranu se účastnili například Iva Furáková z Národního památkového ústavu v Praze nebo Vlastislav Ouroda, ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích, a dále řada zájemců ze stran odborné i laické veřejnosti.

Po představení města a významných památek v jeho okolí – hřbitovního kostela sv. Petra a Pavla a zámku Kratochvíle – proběhla mezi přítomnými odborníky a zástupci města debata na téma soudobého přístupu k památkám. Během diskuze zazněla řada podnětných názorů ze strany zahraničních hostů, kteří dokázali s nadhledem komentovat realitu památkové péče v evropském měřítku. Jedním z nich byla kupříkladu výstižná připomínka, platná nejen pro památkovou péči, že dnešní stavebnictví je nejen u nás vnímáno jako obor pro levnou pracovní sílu. Máme sice k dispozici drahé a ušlechtilé materiály, ale pracují s nimi nekvalifikovaní dělníci.
NEUMANNKA má ambici být místem pro setkávání a spolupráci lidí, pro něž jsou kvalitní architektura a design nezbytnou součástí lidské kultury. V jejích prostorách je prezentován nejlepší světový a český design, pravidelně se zde budou konat oborové tematické akce – přednášky, workshopy, kulturní akce. Mimořádná je zejména její poloha, není u nás obvyklé provozovat tento typ instituce v malém městě mimo ekonomicky silná centra. Snad je tedy znamením, že si společnost začíná uvědomovat význam regionů a nutnost udržet v nich lidi schopné a ochotné aktivně podporovat pozitivní společenský vývoj.
www.neumannka.com

Večer s architekturou

Organizátoři mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha 2014 se rozhodli na závěr konání festivalu uskutečnit večerní komentovanou prohlídku výstavy Architektura v prostoru a čase v Jiřském klášteře Pražského hradu. Tato večerní prohlídka proběhne dne 9. 10. 2014 od 18:30 hod. Večerními průvodci budou pan architekt Miroslav Řepa, pan Damjan Prelovšek a pan architekt Zdeněk Lukeš. Vstupné na prohlídku činí 120 Kč, návštěvníci ke vstupence obdrží publikaci s názvem Cesty za příběhy. Není nutné se předem registrovat. Plánované ukončení prohlídky je ve 21:00 hodin. Více než 150 architektonických modelů a noční Pražský hrad čekají na Vaši návštěvu.

Pozvánka Slavné vily Pozvánka na výstavu Slavné vily metropolí střední Evropy

Maria Noël Tournoux a Daniel Perogordo MadridDiskuze Památky mimo centrum v galerii Neumannka v Prachaticích

Dne 1.10. 2014 navštívilana pozvání ing. arch. Jakuba Nepustila skupina zahraničních architektů a památkářůPrachatice a centrum NEUMANNKA, aby se zúčastnila diskuze s názvem „Památky mimo centrum“.Diskuze se zúčastnila Maria Noël Tournoux z Paříže za UNESCO, teoretička a památkářka Elena Svalduz z univerzity v Padově, Andrea Giordano, architekt a univerzitní profesor z univerzity v Padově a Daniel Perogordo Madrid z Mexika, architekt festivalu Architecture Week. Za českou stranu to byli ing. arch. Jakub Nepustil, jako organizátor a hostitel, dále paní PhDr. Iva Furáková z Národního památkového ústavu v Praze a Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D., ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích, dále redaktor časopisu ERA21, arch. Marek Kuchta a řada zájemců ze stran odborné i laické veřejnosti. Akce se konala v rámci mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha 2014.

Vážení přátelé,

srdečně Vás zveme na přednášku italských odborníku z Univerzity v Padově Eleny Svalduz a Andrey Giordana s názvem Ideální města? Malá organická města v renesanční Itálii. Přednáška se uskuteční ve středu 5. 10. 2016 v 18:00 hod. v Italském kulturním institutu (Šporkova 335/14, Praha 1 – Malá Strana). Vstup volný. Těšíme se na Vaši účast.

 
|
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace