Kontakt

Petr Ivanov

ředitel festivalu

Architecture Week Praha

ivanov@architectureweek.cz

Organizátoři

Partneři

Mediální partneři

Program AW 26. 9. - 9. 10. 2016

26. 9.
Po
27. 9.
Út
28. 9.
St
29. 9.
Čt
30. 9.
1. 10.
So
2. 10.
Ne
3. 10.
Po
4. 10.
Út
5. 10.
St
6. 10.
Čt
7. 10.
8. 10.
So
9. 10.
Ne

Aktuality

Výstava nejen pro děti Architektura pro Korunu na Pražském hradě z důvodu majetkového vyrovnání zrušena

Vážené dámy, vážení pánové, partneři a přátelé,

s velkým politováním Vás musíme informovat, že vzdělávací výstava nejen pro děti a Hravé architekty s názvem Architektura pro Korunu, která se měla původně konat ve dnech 13. 5. - 10. 10. 2016 v Jiřském klášteře Pražského hradu, není možné uspořádat. Výstava byla pojata jako procházka po gotickém městě. Aby děti výstavou jen nebloudily, měl se jich hned na začátku ujmout architekt Karla IV., Petr Parléř. Jednotlivé výstavní expozice byly tvořeny kulisami, modely, artefakty, panely s informacemi a obrázky. Cílem výstavy bylo seznámit děti s dobou, lidmi, uměním, architekturou a životem v době vlády Karla IV., s osobností Karla IV. i jeho rodinou a politikou.

Výstava měla proběhnout v rámci souboru výstav k oslavám 700. výročí narození Karla IV. a neuskuteční se vzhledem k tomu, že opakovaně nedošlo v rámci majetkového vyrovnání k předání areálu Jiřského kláštera novému vlastníkovi, Náboženské matici.

Dovolte mi tímto, abych jménem svým i celého týmu a odborných spolupracovníků poděkoval všem partnerům za upřímnou snahu a podporu příprav této výstavy pro děti. Přípravy ve spolupráci se Správou Pražského hradu probíhaly více než rok. Na výstavě se podílelo více než 50 institucí, krajů, měst, galerií a muzeí z České republiky i ze zahraničí.

Součástí výstavy měl být mezinárodní projekt Hravý architekt 2016 a výstava dětských prací, do kterých se zapojilo přes 300 žáků ze základních škol z celé České republiky, 750 žáků z 15 států celého světa. Na Pražském hradě se mělo zúčastnit projektu doposud registrovaných 330 žáků, kteří se na návštěvu výstav, dílen a ateliérů v Jiřském klášteře velmi těšili.

Snahou organizátorů bude pro tento výjimečný projekt najít adekvátní prostor, výstavu uskutečnit a nejen naše Hravé architekty nezklamat.

Tímto Vás chci požádat, abyste nám zachovali přízeň.

V Praze dne 12. 5. 2016, Ing. Petr Ivanov, ředitel CAW a předseda HA

Architektura pro Korunu

Konference Quo Vadis Brno

Quo Vadis Brno - úvod

Architecture Week Praha je partnerem konference Quo Vadis Brno. Konferenci pořádá statutární město Brno pod záštitou Ing. Karly Šlechtové, ministryně pro místní rozvoj a Ing. Petra Vokřála, primátora statutárního města Brna.

Quo Vadis Brno medailony program

Quo Vadis Brno medailony

Expozice Architecture Week na Evropský HabitatOrganické město – (S)tvořitelé měst na Evropském Habitatu

Mezinárodní festival architektury Architecture Week Praha se prezentoval malou expozicí, jejímž úkolem bylo upozornit na konání jubilejního 10. ročníku festivalu s tématem Organické město – (S)tvořitelé měst, v rámci regionální konference OSN Evropský Habitat, která proběhla v termínu od 16. do 18. března 2016 v Praze.
Ředitel společnosti Czech Architecture Week, Petr Ivanov, se zde rovněž setkal se zástupcem UNESCO, panem Karimem Hendilim.

LineKvětinový důmÚstav organické chemie

Národní knihovnaPolyfunkční budova QuadrioKarim Hendili a Petr Ivanov

HabitatPozvánka na Evropský Habitat

dovolujeme si vás pozvat na Evropský Habitat, který proběhne v kongresovém centru v Praze ve dnech 16. až 18. března 2016.

Tato konference je součástí oficiálního přípravného procesu celosvětové konference Habitat III. Jednání regionální konference s tématem Bydlení v životaschopných městech navážou na Ženevskou chartu OSN o udržitelném bydlení.

Většina příspěvků, přednášek i debat je otevřených, pro účast na konferenci je pouze třeba se zaregistrovat na www.europeanhabitat.com

HabitatNávrh Pražské deklarace zveřejněn aneb očekávání od Evropského Habitatu

8.3.2016, tisková zpráva
V termínu od 16. do 18. března 2016 proběhne v Praze regionální konference OSN Evropský Habitat. Delegáti schválí strategický dokument Pražská deklarace.
Na finálním znění Pražské deklarace se dohodnou národní delegace 56 členských států Evropské hospodářské komise OSN a partneři. Pražská deklarace spolu s dalšími příspěvky přednášejících budou návodem, jak najít rozvojovou vizi a plánovat rozvoj území v tomto regionu.
Evropský Habitat, který proběhne v Praze ve dnech 16. až 18. března 2016, je součástí oficiálního přípravného procesu celosvětové konference Habitat III. Jednání regionální konference s tématem Bydlení v životaschopných městech navážou na Ženevskou chartu OSN o udržitelném bydlení. Pražská konference bude diskutovat finální podobu strategického dokumentu Pražská deklarace, který bude na závěr schválen. První návrh textace byl projednán plénem Výboru pro bydlení a management pozemků Evropské hospodářské komise OSN v prosinci 2015 a následně připomínkován delegáty členských zemí. Aktuální návrh Pražské deklarace bude prezentován Českou republikou. Schválená deklarace bude oficiálním příspěvkem evropského regionu k summitu Habitat III. a podkladovým materiálem pro přípravu Nové Agendy pro města. Ta naváže na dokument Habitat Agenda, schválený při předchozí celosvětové konferenci o bydlení a rozvoji měst Habitat II v Istanbulu v roce 1996.
Evropský Habitat má během jednání identifikovat a navrhnout řešení nových výzev v oblasti bydlení a rozvoje měst. „Konference bude unikátní možností diskutovat s odborníky na rozvoj sídel, kteří mají přímý přesah do praxe a hluboké zkušenosti z různých geografických oblastí. Jsme hrdí na to, že se centrem diskusí o udržitelném rozvoji a plánování sídel stane právě Praha. Vnímám to zároveň jako ideální možnost pro pracovníky z oblasti územního plánování z celé republiky a zástupce samospráv, kteří se mohou ve velkém počtu debat zúčastnit, ptát se a čerpat informace pro svoji praxi,“ říká Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj.
Experti se během svých příspěvků dotknou zásadních témat, jakými jsou dostupné bydlení pro všechny a udržitelný rozvoj sídel s minimálním negativním vlivem na životní prostředí. Pražská deklarace by měla přinést recept, jak se vyrovnat s chudobou ve městech, jak reagovat na demografické změny ve složení obyvatelstva, kdy hlavním tématem je změna průměrného věku městského obyvatelstva, resp. stárnutí populace. Dokument se bude věnovat také klimatickým změnám a jejich úzkému vztahu k rozvoji měst, dopravě a mobilitě v sídlech a produkci CO2. V jednom z bodů se zaměří i na rozvoj sídel bez živelného překročení tzv. první hranice města, tedy využití volných ploch k dostavbě uvnitř sídel, bez nekontrolovaného růstu aglomerací a enormnímu záboru další půdy. Dalším z témat Pražské deklarace bude také obnova nevyužitých budov, či částí sídel za využití adekvátních, ekologických technologií. „Věřím, že Pražská deklarace bude dokumentem, který i nám v České republice a v Praze pomůže vyjasnit pohled na vizi dalšího rozvoje měst, která by měla obsahovat více iniciačních impulsů než restrikcí, jen tak bude vizí, která může města posunout dopředu,“ popisuje očekávání dopadu Evropského Habitatu na Českou republiku a Prahu Karla Šlechtová.
Konference se zúčastní nejen delegáti z členských zemí, témata jsou přínosná také pro politickou reprezentaci, zástupce samospráv, představitele univerzit, pro studenty i pro zástupce soukromého sektoru či neziskových organizací.
Více informací:
Ing. Veronika Vároši
Vedoucí tiskového oddělení Ministerstva pro místní rozvoj

Logo HabitatEvropský HABITAT

Třídenní mezinárodní konference OSN Evropský HABITAT, jejímž hlavním tématem je Bydlení v životaschopných městech. Konference je jedním z několika přípravných regionálních setkání, která vyvrcholí celosvětovou konferencí Habitat III v ekvádorském Quitu 17. – 20. 10. 2016. Udržitelný rozvoj městských sídel je aktuálním tématem, díky němuž konferenci zaštiťující Ministerstvo pro místní rozvoj předpokládá účast odborníků ze všech 56 členských zemí Evropské hospodářské komise OSN.

Czech Architecture Week zde představí akci Mobility/Organic City:Město jako živoucí, fungující, vyvíjející se organismus, jehož jednotlivé složky na sebe plynule navazují a vytvářejí tak sice umělé, ale přesto přirozené prostředí pro život člověka. Tato akce má významnou měrou přispět k poznání a specifikaci problematiky měst jako funkčních a fungujících systémů a zároveň popularizovat význam dopravní architektury, infrastruktury, územního rozvoje a správného urbanistického plánování v souvislosti s posílením bezpečnosti měst.

Rovněž akce přispěje k vnímání organismu města v nadnárodním kontextu, nutném pro úspěšný ekonomický a sociální rozvoj, který bude jednak plynule posilovat význam jednotlivých uzlů a vyrovnávat existující regionální rozdíly a jednak bude udržitelný a maximálně přátelský k životnímu prostředí.

Francesco Bandarin: Opětovné spojení města

Historická městská krajina je nový přístup ke spravování městského dědictví prosazovaný organizací UNESCO a v současnosti je jedním z nejdiskutovanějších témat v mezinárodním společenství památkářů. Ovšem jen málo aktivních památkářů má jasnou představu o tom, co to s sebou nese a především, čeho se tím dá dosáhnout.

PF 2016 Vše nejlepší a hodně štěstí v roce 2016 přeje tým Architecture Week Praha!

Slavné stavby rodiny Luragů Slavné stavby rodiny Luragů v Čechách

Italský kulturní institut v Praze Vás zve na vernisáž výstavy „Slavné stavby rodiny Luragů v Čechách" spojenou se křtem stejnojmenné publikace.
Akci pořádá FOIBOS BOOKS, Kotěrovo centrum Architektury a Hl. město Praha ve spolupráci s Italským kulturním institutem.

Čtvrtek 10. prosince 2015 v 18.00 hodin, přednáškový sál Institutu (Šporkova 14, Praha 1)
Vstup volný

UNESCO 70UNESCO: 70 let ve službách míru

Zástupci mezinárodního festivalu Architecture Week Praha se, již jako partneři UNESCO, zúčastnili i přes dramatické události posledních dní, stejně jako mnoho dalších národních delegací z celého světa, dne 16. 11. 2015 od 19 hodin setkání u příležitosti 70. výročí přijetí UNESCO ústavy a 38. zasedání valného shromáždění s názvem UNESCO: 70 let ve službách míru v budově ředitelství UNESCO v Paříži a tímto vyjádřili podporu francouzskému lidu.

Na programu bylo nejprve vystoupení Světového orchestru míru (Unesco umělec míru), pak přednesla svůj projev paní Irina Bokova, generální ředitelka UNESCO. Následovala světelná show a projekce symbolů míru na fasády budov ředitelství UNESCO.

Architecture Week in support of Paris and the French people

Paris logo

Pozvánka

CO: Prezentace projektu architektonické experimentace freshlatino2

KDY:Čtvrtek 8. října 2015 v 19.00 hodin
KDE:Kinosál Institutu Cervantes.

VSTUPNÉ:není

JAZYK: Ve španělštině a češtině se simultánním tlumočením.

Institut Cervantes v Praze si Vás dovoluje pozvat na prezentaci projektu architektonické experimentace freshlatino2.

Setkání se zúčastní architekti Uriel Fogué a Adam Gebrian. Kromě 12 iberoamerických studií zapojených do freshlatina2, se představí také vybraná česká studia se svými nejnovátorštějšími projekty.

SKUPINA, Coll Coll, Edit!, Petr Janda / brainwork, R/FRM, MMM-architekti,
Ateliér SAD, Archistroj, Ateliér Povětroň, H3T architekti, re: architekti,
under-construction architects

Konference 2015

Konference 2015Konference 2015Konference 2015

Konference 2015Konference 2015Konference 2015

Konference 2015Konference 2015Konference 2015

Konference 2015Konference 2015Konference 2015

Konference 2015Konference 2015Konference 2015

Proběhla přednáška Davida Guggenheima (Izrael)

Přednáška David Guggenheim, foto Tatevik Zakaryan Přednáška David Guggenheim, foto Tatevik Zakaryan Přednáška David Guggenheim, foto Tatevik Zakaryan

Přednáška David Guggenheim, foto Tatevik Zakaryan Přednáška David Guggenheim, foto Tatevik Zakaryan Přednáška David Guggenheim, foto Tatevik Zakaryan

Pozvánka na přednášku

Přednáška Agnieszka Samsel

Pozvánka na přednášku

Přednáška David Guggenheim

Mezinárodní odborná konference

Pozvánka na konferenci 2015

A máme tu první letošní procházku:

středa 2. 9. od 15:00 hodin

Zajímavé kostely Hradčan a jejich architektura

Sraz: Pohořelec u sousoší hvězdářů Tycho Brahe a Jana Keplera, stanice tram č. 22 – Pohořelec

Průvodkyně: paní Viktorie Králová

REGISTRACE NUTNÁ: místo máme pouze pro 30-35 lidí :)

Takže nám pište na hrabincova(zavináč)architectureweek.cz, jestliže se chcete procházky zúčastnit a my vám pošleme potvrzení účasti, které si vytisknete a dorazíte s ním na procházku.

Procházka po Hradčanech, kde již od roku 1143 sídlil významný řád premonstrátů. Časem se zde usadily také další církevní kongregace. Od kostela Nanebevzetí Panny Marie a svatého Rocha na Strahově, přes kostel Panny Marie Andělské, kolem kapličky svaté Barbory, ke kostelu svatého Jana Nepomuckého.

Tak jsme zahájili! Jiřský klášter se těší na své návštěvníky!

Pohled do expozice Kraje Vysočina, foto: Martin FiurášekExpozice Ústeckého kraje, vpředu obraz Pohled na hrad Střekov, foto Martin FiurášekPohled do expozice Olomouckého kraje, foto: Martin Fiurášek

Pohled do expozice Královéhradeckého kraje, foto: Martin FiurášekExpozice Libereckého kraje, foto Martin Fiurášek

Vstup do expozice Karlovarského kraje, foto: Martin FiurášekVstup do expozice Pardubického kraje, vpředu Trpaslík z hospitalu Kuks, foto: Martin Fiurášek

Více fotografií z výstavy naleznete ve fotogalerii (Památky mého kraje).

A tady zjistíte, jak přestěhovat historické centrum Chrudimi na Pražský hrad za jediný den:

http://chrudimsobe.cz/2015-08-17-festival-architektury

39. kongres Výboru UNESCO pro světové dědictví v BonnuArchitecture Week Praha navštívil 39. kongres Výboru UNESCO pro světové dědictví v Bonnu

Termín: 28/6 – 8/7 2015
Místo: Bonn, World Conference Center

Na základě již tříleté spolupráce s organizací UNESCO byli zástupci mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha pozváni na 39. kongres Výboru UNESCO pro světové dědictví, které se letos konalo v Bonnu v Německu. Výbor mimo jiné rozhoduje o přijetí nových lokalit na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví. Výboru se účastní kolem 1000 delegátů z celého světa.
Zástupci Architecture Week Praha v čele s ředitelem Petrem Ivanovem se zúčastnili, v rámci partnerského programu, panelové diskuze na téma Partnerství pro zachování světového dědictví, která se uskutečnila 2. července 2015 v 19 h v budově Deutsche Welle v Bonnu. Cestu jim zpříjemnila společnost Porsche Česká republika s. r. o., která zapůjčila nový vůz Audi Q7. Audi, oficiální vůz festivalu Architecture Week Praha, vzbudilo veliký zájem přítomných delegátů i pracovníků UNESCO.

http://www.mzv.cz/duesseldorf/cz/o_nas/akce_2010_2011/x39_zasedani_vyboru_unesco_v_bonnu_2015.html
https://www.flickr.com/photos/unesco_de/sets/72157654970178119

Christo a Jeanne-ClaudeArchitecture Week Praha se stal partnerem výstavy Christa Javaševa a Jeanne-Claude

Od 11. 6. do 10. 7. 2015 bude v Galerii Bulharského kulturního institutu v Praze(Klimentská 6, Praha 1)probíhat výstava věnovaná 80. narozeninám Christo Javaševa, kterou připravil Bulharský kulturní institut a Velvyslanectví Bulharské republiky. Jejími partnery se stala Národní výtvarná akademie v Sofii a Architecture Week Praha.

Světoznámý umělec bulharského původu, Christo Javašev, má své kořeny i v Čechách.Společně s Jeanne-Claude se proslavili zejména instalacemi příbuznými uměleckému směru land art, při nichž balili či zahalovali předměty denní potřeby, přírodní objekty a budovy do textilií.

Výstava představí kolekce podepsaných plakátů nejznámějších projektů Christa a Jeanne-Claude, doplněné i o Christovy rané práce a skici.
Expozice začíná skicami z dob studií na Národní výtvarné akademii v Sofii, pokračuje projekty menšího rozsahu z 50. let, jako je např. zabalená láhev, přes Stěnu z barelů – železnou oponu, Deštníky (USA-Japonsko), zabalenou budovu Reichstagu v Berlíně, zahalené stromy až po Brány z Central Parku v New Yorku.
Plakáty jsou majetkem fondu Národní výtvarné akademie v Sofii.

Vernisáž výstavy se koná 10. 6. 2015.

Jízdárna Světce, Tachov, Plzeňský krajPřípravy devátého ročníku mezinárodního festivalu Architecture Week Praha 2015 jsou v plném proudu

Výstava Památky mého kraje, ústřední výstava 9. ročníku mezinárodního festivalu Architecture Week Praha 2015, představí v Jiřském klášteře Pražského hradu ve spolupráci s Asociací krajů ČR, která v letošním roce oslaví 15 let od svého založení, českým a zahraničním návštěvníkům třináct krajů České republiky, hlavní město Prahu a další významná místa České republiky. Jednotlivé kraje budou prezentovány dvěma architektonickými modely historických budov, mozaikou dobových a současných fotografií, vybraným uměleckým dílem, velkoformátovou fotografií a objektem, charakterizujícím nejlépe daný kraj. Přírodní a kulturní dědictví každého kraje i jeho specifika budou promítány formou krátkých filmů na obrazovce, která bude součástí expozice.

Ve spolupráci s agenturou CzechTourism připravují organizátoři jedinečnou přehlídku památek České republiky, zapsaných na seznam světového dědictví UNESCO, společně s informačním centrem, v němž se návštěvníci budou moci s jednotlivými památkami podrobněji seznámit.

Hlavním kurátorem výstavy Památky mého kraje se stal Akad. Ing. arch. Miroslav Řepa

Kromě výstavy Památky mého kraje budou v Jiřském klášteře umístěny další výstavy, organizované v rámci festivalu: unikátní prezentace WHC UNESCO k 70. výročí jeho založení (bude tu rovněž exkluzivně představena a pokřtěna publikace, vydávaná k tomuto výročí). Ve spolupráci s příslušnými ambasádami budou v Jiřském klášteře prezentovány také památky z dalších 25 států světa. Pražskou premiéru budou mít výstavy, věnované francouzským románským kostelům a anglickým katedrálám.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Chrudim, Pardubický krajSvatá hora u Příbrami, Středočeský krajMariánské Lázně, Karlovarský kraj

Pozvánka KaplickýJan Kaplický: Drawings

Pozvánka přednáška Henning Larsen Přednáška Louis Becker

Velvyslanectví Dánského království v Praze zve na přednášku ředitele dánského renomovaného studia Henning Larsen Architects, pana Louise Beckera, která se uskuteční v Národní galerii (korzo Veletržního paláce, Dukelských hrdinů 47, Praha 7) tento čtvrtek 15. 1. od 18:30 hodin. Vstup na přednášku je volný, konsekutivní tlumočení z angličtiny bude zajištěno.

Pozvánka NeumannkaVernisáž výstavy Kartell v galerii Neumannka

Neumannka pozvala světová esaNeumannka pozvala světová esa

NEUMANNKA zahájilaodborný program debatouo památkové péči
Nedávno otevřené prachatické Centrum architektury a designu NEUMANNKA zahájilo v říjnu svůj pravidelný odborný program. První říjnový den navštívila na pozvání architekta Jakuba Nepustila Prachatice a Centrum v rámci mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week skupina zahraničních architektůa památkářů, aby diskutovali na téma Památky mimo centrum. Jejími členy byli Maria Noel Tournoux z Paříže za UNESCO, teoretička a památkářka Elena Svalduz z univerzity v Padově, Andrea Giordano, architekt a univerzitní profesor z univerzity v Padově, a Daniel Perogordo Madrid z Mexika, architekt festivalu Architecture Week.
Za českou stranu se účastnili například Iva Furáková z Národního památkového ústavu v Praze nebo Vlastislav Ouroda, ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích, a dále řada zájemců ze stran odborné i laické veřejnosti.

Po představení města a významných památek v jeho okolí – hřbitovního kostela sv. Petra a Pavla a zámku Kratochvíle – proběhla mezi přítomnými odborníky a zástupci města debata na téma soudobého přístupu k památkám. Během diskuze zazněla řada podnětných názorů ze strany zahraničních hostů, kteří dokázali s nadhledem komentovat realitu památkové péče v evropském měřítku. Jedním z nich byla kupříkladu výstižná připomínka, platná nejen pro památkovou péči, že dnešní stavebnictví je nejen u nás vnímáno jako obor pro levnou pracovní sílu. Máme sice k dispozici drahé a ušlechtilé materiály, ale pracují s nimi nekvalifikovaní dělníci.
NEUMANNKA má ambici být místem pro setkávání a spolupráci lidí, pro něž jsou kvalitní architektura a design nezbytnou součástí lidské kultury. V jejích prostorách je prezentován nejlepší světový a český design, pravidelně se zde budou konat oborové tematické akce – přednášky, workshopy, kulturní akce. Mimořádná je zejména její poloha, není u nás obvyklé provozovat tento typ instituce v malém městě mimo ekonomicky silná centra. Snad je tedy znamením, že si společnost začíná uvědomovat význam regionů a nutnost udržet v nich lidi schopné a ochotné aktivně podporovat pozitivní společenský vývoj.
www.neumannka.com

Večer s architekturou

Organizátoři mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha 2014 se rozhodli na závěr konání festivalu uskutečnit večerní komentovanou prohlídku výstavy Architektura v prostoru a čase v Jiřském klášteře Pražského hradu. Tato večerní prohlídka proběhne dne 9. 10. 2014 od 18:30 hod. Večerními průvodci budou pan architekt Miroslav Řepa, pan Damjan Prelovšek a pan architekt Zdeněk Lukeš. Vstupné na prohlídku činí 120 Kč, návštěvníci ke vstupence obdrží publikaci s názvem Cesty za příběhy. Není nutné se předem registrovat. Plánované ukončení prohlídky je ve 21:00 hodin. Více než 150 architektonických modelů a noční Pražský hrad čekají na Vaši návštěvu.

Pozvánka Slavné vily Pozvánka na výstavu Slavné vily metropolí střední Evropy

Maria Noël Tournoux a Daniel Perogordo MadridDiskuze Památky mimo centrum v galerii Neumannka v Prachaticích

Dne 1.10. 2014 navštívilana pozvání ing. arch. Jakuba Nepustila skupina zahraničních architektů a památkářůPrachatice a centrum NEUMANNKA, aby se zúčastnila diskuze s názvem „Památky mimo centrum“.Diskuze se zúčastnila Maria Noël Tournoux z Paříže za UNESCO, teoretička a památkářka Elena Svalduz z univerzity v Padově, Andrea Giordano, architekt a univerzitní profesor z univerzity v Padově a Daniel Perogordo Madrid z Mexika, architekt festivalu Architecture Week. Za českou stranu to byli ing. arch. Jakub Nepustil, jako organizátor a hostitel, dále paní PhDr. Iva Furáková z Národního památkového ústavu v Praze a Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D., ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích, dále redaktor časopisu ERA21, arch. Marek Kuchta a řada zájemců ze stran odborné i laické veřejnosti. Akce se konala v rámci mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha 2014.

 
|
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace