Výstava Visegrad Four Young Architecture

Výběr 20 nejzajímavějších studentských projektů z každé vybrané architektonické školy na kappách a 4 modelech. Tato část projektu je připravována ve spolupráci s Visegrad Fund.

1. ČR – ČVUT Praha, Fakulta architektury, Zdeněk Zavřel, děkan FA
2. SR – Stavebná fakulta, STU Bratislava, Alois Kopáčik, děkan SF
3. PL – Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Architektury, Krzysztof Gasidło, děkan WA
4. HU – University of Debrecen, Faculty of Engineering, Department of Architecture, děkan Antal Puhl DLA
Výstava bude být umístěna v budově Národní Technické knihovně v Praze a má za úkol nejen prezentovat studenty zúčastněných škol a jejich projekty, ale také učební program a směřování jednotlivých škol, jejich výukové programy a možnosti studia.
Výše uvedené výstavy mohou být i putovní, tj. po skončení festivalu Architecture Week v Praze mohou být převezeny do dalších měst, která o ně projeví zájem.