Opera Pragensia 2024

Ceny za architekturu a památkovou péči primátora hl. m. Prahy Opera Pragensia

 

Ceny primátora hlavního města Prahy v oblasti architektury a památkové péče jsou uznáním pro ty, kteří mají zásadní vliv na ochranu a revitalizaci kulturního dědictví hl. m. Prahy. Předávané primátorem a starosty jednotlivých městských částí, ceny zdůrazňují snahu o uchování historických hodnot a současně podporují rozvoj v oblasti památkové péče.

Tato ocenění si kladou za cíl vyzdvihnout nejen uznávané historické památky, ale také moderní a inovativní zásahy, a to zejména ty, které jsou prováděny s citem a respektem k původním hodnotám. Hlavním posláním cen je prezentovat úspěšné projekty a poskytnout inspirativní příklady správného přístupu k renovaci v Praze, které kombinují zachování tradičních hodnot s přijetím, vhodné metody pro obnovu a udržitelný rozvoj městského dědictví.

Ceremoniál předávání cen se uskuteční 7. řijna v prostorách České národní banky. Ceremoniál je formálním uznáním pro jednotlivce nebo týmy, kteří se významně angažují v péči o pražské kulturní dědictví. Tato událost, která se účastní Vídeň jako hostující město, umožňuje výměnu osvědčených metod a zkušeností v oblasti památkové péče.

Letošní Grand Prix Opera Pragensia obdrží hlavní město Vídeň v zastoupení primátora Michaela Ludwiga jako uznání za mimořádný přínos ve vytváření a rozvíjení vzájemných, kulturních a ekonomických vztahů mezi Českou republikou a Rakouskou republikou. Cenu předá po boku primátora hl. m. Prahy Bohuslava Svobody guvernér České národní banky Aleš Michl. Toto ocenění symbolizuje a důležitost partnerství mezi Prahou a Vídní, což je v souladu s celkovým posláním cen – podporovat a vyzdvihovat práci v oblasti architektury a památkové péče, která přesahuje hranice jednotlivých měst a zemí.

Praha, s bohatou historií a jedinečným kulturním dědictvím, využívá tuto příležitost k posílení svého závazku k ochraně a rozvoji svých památek. Udílení cen za památkovou péči v roce 2024 tak odráží důležitost udržení a ochrany historické identity Prahy a současně podporuje spolupráci v oblasti udržitelného rozvoje městského prostoru.

 

AW Redakce