Výstava Doprava, infrastruktura a územní rozvoj

Celý projekt bude zaměřený na prezentaci měst a krajů zemí V4 + 2, tj. Českou republiku, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Bulharsko a Rumunsko.

V NÁVAZNOSTI NA TENTO PROJEKT BUDOU ROVNĚŽ PŘEDSTAVENY VÝZNAMNÉ DOPRAVNÍ STAVBY Z CELÉHO SVĚTA. Cílem projektu bude představit nejzajímavější dopravní a územně-rozvojové projekty vybraných měst šesti států s přihlédnutím k celkové koncepci společného rozvoje, posilování územní soudržnosti Evropy, neboť “Polycentrický koncept rozvoje sídelních struktur států v národních i evropských souvislostech vytváří vhodné předpoklady pro snižování existujících regionálních rozdílů a pro vytváření rovnocenných podmínek pro společný ekonomický a sociální rozvoj. Výrazně k tomu napomáhají kvalitní a kapacitní propojení (doprava a infrastruktura).” — ze Společného dokumentu územního rozvoje států V4 + 2 (Bulharsko a Rumunsko), vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

VÝSTAVA DOPRAVA, INFRASTRUKTURA A ÚZEMNÍ ROZVOJ STÁTŮ V4 a bude umístěna v Letohrádku královny Anny na Pražském hradě. Koncepce výstavy je založena na nutnosti prezentovat dopravní stavby měst jednotlivých států, jejich propojenost a případné nenávaznosti. Prezentace tak významnou měrou přispěje k poznání problematiky a popularizaci významu dopravy a dopravních staveb v nadnárodním kontextu pro úspěšný ekonomický a sociální rozvoj, který bude jednak plynule posilovat význam jednotlivých uzlů a vyrovnávat existující výrazné regionální rozdíly a jednak bude udržitelný a maximálně přátelský k životnímu prostředí.