Partneři

Cena za architekturu a památkovou péči hlavního města Prahy
CENA OPERA PRAGENSIA

POD ZÁŠTITOU PRIMÁTORA HL. M. PRAHY:

 
 

ORGANIZÁTOŘI:

       


SPOLUORGANIZÁTOŘI A ZÁŠTITY:

                                    
 

                                    

                 

 


PARTNEŘI CENY OPERA PRAGENSIA:

                         

         


HLAVNÍ PARTNEŘI FESTIVALU ARCHITECTURE WEEK:

 

                                       

 

 

PARTNEŘI VÝSTAVY:

                                  

  

 

VŮZ A HOTEL FESTIVALU: