Partneři

Cena za architekturu a památkovou péči hlavního města Prahy
CENA OPERA PRAGENSIA

POD ZÁŠTITOU PRIMÁTORA HL. M. PRAHY:

 
 

ORGANIZÁTOŘI:

       


SPOLUORGANIZÁTOŘI A ZÁŠTITY:

                         

                            

 

                               

 


PARTNEŘI CENY OPERA PRAGENSIA:

                        

         


HLAVNÍ PARTNEŘI FESTIVALU ARCHITECTURE WEEK:

 

                                       
  


VŮZ A HOTEL FESTIVALU: