Odborné živnostenské školy

Publikováno

Prostějov   Eduard Žáček   1932–1936  Funkcionalistická budova, která vznikla v rámci rozsáhlé meziválečné výstavby škol v Prostějově, představuje vrchol nejen v rámci Žáčkových početných prostějovských realizací, ale…

Pokračovat ve čtení

Výpravní budova nádraží

Publikováno

Prostějov  Jaroslav Otruba  1947–1952 (R)  Jedna z nejkvalitnějších ukázek „dvouletkové“ nádražní výstavby, která napravovala škody na drážních objektech z konce druhé světové války, vyniká velkorysým, avšak minimalistickým pojetím. Dominantní převýšený trakt odbavovací haly s červeným lícovým obkladem…

Pokračovat ve čtení

Národní dům

Publikováno

Prostějov  Jan Kotěra  1905 (P) 1906–1907 (R)  Národní dům v Prostějově je považován za vrchol Kotěrovy první tvůrčí etapy zvané lyrická nebo florální, zároveň však i za stavbu, která naznačila autorův budoucí, výrazně stylizovaný geometrický styl. Asymetrická kompozice s významným urbanistickým akcentem vypovídá o třech základních funkcích…

Pokračovat ve čtení

Velká Bystřice

Publikováno

Revitalizace centra obce  Sborwitz architekti  2008–2010 (P) 2009–2010 (R)  Výjimečná městotvorná revitalizace veřejného prostranství, parku a přilehlých budov dodala centru obce pevný řád, zároveň však i poetickou atmosféru. Doplněním několika málo novotvarů (amfiteátr, pobytové schody),…

Pokračovat ve čtení

Středisko ekologické výchovy Sluňákov

Publikováno

Horka nad Moravou  Projektil architekti (Roman Brychta, Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Petr Lešek), spolupráce: Kateřina Horáková, Katarína Jägrová  2003 (P) 2005–2007 (R)  Dům vystavěný na půdorysu půlměsíce jako brána…

Pokračovat ve čtení

Vila na sile

Publikováno

Olomouc  Szymon Rozwałka, Tomáš Pejpek   2004–2007 (R)    Proměnu zdánlivě nevyužitelného industriálního objektu pro rodinné bydlení vyřešili olomoučtí architekti přidáním nového objemu, který asymetricky usadili na vrchol silážní věže. Za jeho čistou, křehkou fasádou, která…

Pokračovat ve čtení

Administrativní budova Povodí Moravy

Publikováno

Olomouc  Petr Hrůša, Petr Pelčák  1994 (P) 1994–1995 (R)    Lukovitě prohnutá správní budova, doplněná o příčný hospodářský trakt, opisuje tvar přiléhajícího meandru řeky a nenásilně se tak…

Pokračovat ve čtení

Pavilon A výstaviště Flora

Publikováno

Olomouc  Petr Brauner  1965–1966  Výrazný autor olomoucké architektonické scény po polovině 20. století koncipoval výstavní pavilon pro květinové přehlídky Flora Olomouc jako prostý, plně…

Pokračovat ve čtení

Dům hotelového typu

Publikováno

Olomouc  Tomáš Černoušek – Karel Dolák – Jiří Zrotal  1959 (P) 1959–1963 (R)    Desetipodlažní budova projektovaná olomouckými autory v bruselském stylu měla sloužit jako přechodné bydlení pro mladé páry nebo jednotlivce. Sociální experiment s konceptem „osvobozené domácnosti“ poskytoval rozmanité služby (restaurace,…

Pokračovat ve čtení

Poštovní a telegrafní úřad

Publikováno

Šumperk   Ernst Wiesner   1934–1937  Jedna z posledních realizací brněnského autora na našem území před emigrací do Velké Británie se navzdory své monumentalitě, umocněné „palácovou“ kýlovitou…

Pokračovat ve čtení