Pavilon A výstaviště Flora

Olomouc 

Petr Brauner 

1965–1966 

Výrazný autor olomoucké architektonické scény po polovině 20. století koncipoval výstavní pavilon pro květinové přehlídky Flora Olomouc jako prostý, plně prosklený hranol, doplněný o přízemní vstupní trakt a betonové rampy zajišťující maximální propojení interiéru s exteriérem – opticky i fyzicky. Ikonickým prvkem se staly skulpturálně řešené vnitřní sloupy vynášející příhradovou konstrukci jako kmeny své větvoví.