IV. Mezinárodní odborná konference Současná architektura v historických souvislostech

II. Mezinárodní odborná konference na téma Současná architektura v historických souvislostech – Správa historické městské krajiny proběhne dne 30. 9. 2014 od 10:00hod. v Rezidenci primátora hl. města Prahy v rámci festivalu Architecture Week Praha 2014. Konference se bude konat za účasti pozvaných zástupců světové organizace UNESCO, domácích a světových architektů a odborníků na problematiku ochrany památek a architektonického dědictví. Jejich úkolem bude probrat otázky spojené s implementací současné architektury do historického prostředí ve městech, prostřednictvím analýzy nových koncepcí kulturního dědictví a jejich adaptability na historická města, vztah městské krajiny a času, forem a funkcí architektury a urbánní ekonomiky.