Vila Oldřicha Sýkory

Publikováno

Chrudim, Fibichova ulice 27  Jan Kotěra – Jan Šachl  1906-1907  Jednopatrový dům s křehce členěnými hmotami, stylově balancující na rozhraní pozdní secese s decentním…

Pokračovat ve čtení

Krematorium Pardubice

Publikováno

Pardubice, Pod břízkami 990  Pavel Janák  1921–1923  Kremační myšlenku, propagovaná v Pardubicích již na počátku 20. století městskými lékaři, dlouho narážela na tehdejší…

Pokračovat ve čtení

Sokolovna

Publikováno

Dolní Sloupnice 81  Vojtěch Vanický  1928–1930  Monumentální hmotově diferencovaná budova, situovaná na svažitém terénu v centru obce, vyniká strohým režným pláštěm hlavního průčelí z červených…

Pokračovat ve čtení

Pavilon lázní

Publikováno

Lázně Bohdaneč 209  Josef Gočár  1912–1913, nástavba patra Antonín Hilse, 1925  V parku situovaný pavilon se železobetonovým skeletem v sobě nese inspiraci klasicizující architekturou západočeských…

Pokračovat ve čtení

Palác Passage

Publikováno

Pardubice, Třída Míru 60  Ladislav Machoň  1923–1925  Čtyřkřídlý domovní blok s vnitřní zastřešenou obchodní pasáží a uliční fasádou s balkóny se skupinou sochařských alegorií řemesel,…

Pokračovat ve čtení

Tylův dům

Publikováno

Polička, Vrchlického 53  Antonín Mendl – Václav Šantrůček  1921–1929  Víceúčelový objekt, za jehož výstavbou stál místní ochotnický spolek Tyl, je dílem dvou pražských architektů,…

Pokračovat ve čtení

Ředitelství pošt a telegrafů

Publikováno

Pardubice, náměstí Republiky 12  Ladislav Machoň  1923–1925  Rozlehlá úřední budova, tvořená skladbou výškově nestejnorodých bloků, má půdorysný rozvrh ve tvaru písmene L a byla…

Pokračovat ve čtení

Průmyslové muzeum

Publikováno

Pardubice, náměstí Republiky 116  Karel Řepa  1927–1931  Kaskádovitě artikulovaná hmota průčelí bývalého hlavního pavilonu celonárodní Výstavy tělesné výchovy a sportu z roku 1931, zdrsněná aparátem…

Pokračovat ve čtení