Komplex jezu, zdymadla, mostu a hydroelektrárny

Přelouč, Hradecká 139 

František Roith 

1921–1928 

Soustavu jezu, zdymadla, mostu a hydroelektrárny na Labi u Přelouče vystavěla podle projektu ve stylu klasicisující moderny od architekta Františka Roitha pražská firma Kapsa a Müller. Hranol elektrárny se po proudu řeky otevírá vznosnou arkádovou lodžií. Stély jezových pilířů završují přilbicovité oplechované kabiny s nautickými okny. Poetickým detailem zdařilého technického díla je železobetonový signální majáček se skleněnou lucernou, situovaný na horním ohlaví plavební komory.