Výstava Česká a Slovenská architektura je otevřená!

100 let české a slovenské architektury v Jízdárně Pražského hradu. Výstava oslavuje 30 let samostatnosti obou republik

Výstava „Česká a slovenská architektura“, která se v Jízdárně Pražského hradu uskuteční od 10. října do 30. listopadu letošního roku, je nejrozsáhlejší retrospektivou architektury v našich zemích za více než století. Koná se u příležitosti 30. výročí vzniku samostatné České a Slovenské republiky. Na ploše přes 2 000 metrů čtverečních se představí více než
500 nejvýznamnějších architektonických děl stovek architektů a architektek působících od začátku 20. století do současnosti v Česku i na Slovensku.

 Výstava ilustruje fyzickou podobu našich měst a krajiny – jak se proměnila v průběhu doby delší než jedno století – nejprve ve společném státě a následně od roku 1993 paralelně ve dvou samostatných svobodných státech. „Na přípravě expozice se podílelo více než 20 státních a soukromých institucí z České i Slovenské republiky pod vedením kurátorů prof. Matúše Dully a prof. Vladimíra Šlapety. Díky všem těmto spolupracujícím institucím je zde soustředěn obrovský počet architektonických modelů, mezi nimi modely původní i speciálně vyrobené pro tuto výstavu,“ vysvětluje Petr Ivanov, ředitel Architecture week. Modely doprovázejí fotografie nejvýznamnějších děl architektury v obou státech. Expozici dále tvoří faksimilie vybraných architektonických kreseb, publikací a dalších zajímavých dokumentů.

Výstavu doprovází také publikace Česká a slovenská architektura, která zachycuje obsah výstavy a připomíná trvalou česko-slovenskou blízkost v této významné oblasti tvůrčí činnosti. Kniha zahrnuje více než 100 architektonických děl s jejich popisem a ilustracemi. „Člení se do deseti kapitol, které odráží historický vývoj architektury od první republiky, přes dobu protektorátní okupace a Slovenského státu, poválečnou obnovu, sorelu 50. let, liberální pozdněmoderní 60. léta, dále architekturu normalizace a konečně přelom Sametové revoluce, a nakonec samostatný vývoj architektury v obou našich státech v posledních třech desetiletích,“ dodává Ivanov.

 

Výstava představí historii české a slovenské architektury v segmentech:

Historická osa – ilustruje nejdůležitější tendence vývoje architektury od roku 1918 až do roku 1989, počínaje národním slohem, holandským civilismem, poetismem, funkcionalismem, romantismem a konservativismem válečné doby, dobou obnovy národního hospodářství koncem 40. let, socialistickým realismem, návratem k principům moderny až po tendence pozdní moderny, postmoderny a brutalismu 80. let. Součástí této části výstavy je samostatná expozice České národní banky, ve které se prostřednictvím bankovek, originálních dokumentů a faksimilií samostatně prezentuje hospodářský ale i umělecko-politický vývoj Československa.

Strom republik – jako jakási předělová linie mezi historií a současností naší společné
a následně samostatné architektury slouží „strom republik“, s portréty našich významných architektů a architektek, kteří tak budou symbolicky pozorovat výsledky své profesní aktivity.

Architektura nové éry – expozice vznikla za intenzivní odborné spolupráce měst v Česku i na Slovensku s ambicí prezentovat nejdůležitější výsledky výstavby v éře demokracie
a svobodného tržního hospodářství. Města jsou prezentována samostatnými expozicemi, které zdůrazňují jejich kulturní a hospodářský význam v otevřené Evropě.

Kronika české a slovenské architektury – je těžké si uvědomit, v jakých dobových podmínkách vznikaly stavby během vývoje naší republiky a světa obecně – k tomuto bude sloužit Kronika české a slovenské architektury, která dává do souvislosti období staveb klíčových budov našich republik a historické události, které souběžně probíhaly.

V závěrečném segmentu výstavy je umístěn prostor, kde se mimo jiné uskuteční společenská setkání, křty, přednášky, besedy a také programy pro děti a mládež. Mladí návštěvníci výstavy dozajista ocení i karikatury architektů Jaroslava Kándla, které je provedou celou výstavou a je jen na nich, aby je všechny našly. V tomto závěrečném prostoru se také nachází výstava pro nevidomé, na které jsou vystaveny haptické modely vybraných architektonických děl, zapůjčené Fakultou architektury ČVUT v Praze a Fakultou architektúry a dizajnu STU
v Bratislave.

Výstava v Jízdárně Pražského hradu nemá co do rozsahu a záběru v historii našich architektonických výstav obdobu. Výstavní expozice a s ní související publikace přibližují to nejlepší z naší architektonické historie a mají za cíl přiblížit všem návštěvníkům smysl architektury ve společenském, kulturním a ekonomickém životě obou národů.

Redakce: AW

 

000

Obrázek 1 z 24