Publikace „Dialog – Nové ve starém, staré v novém“

K cenám Opera Pragensia, udělovaným za významný přínos v oblasti architektury a památkové péče v hlavním městě Praze, bude vydána speciální publikace. Tato publikace bude sloužit jako dokumentace a průvodce příklady konverze a obnovy památek Prahy, zahrnující i současné intervence v historických budovách, kvalitní rekonstrukce, a zdařilé příklady renovace památek.

Publikace „Dialog – Nové ve starém, staré v novém“ představuje jedinečný dialog mezi historií a současností v srdci Prahy, kde se oživují památky prostřednictvím inovativních konverzí a citlivých rekonstrukcí. Každá kapitola se zaměřuje na specifickou stavbu, s důrazem na unikátní pohledy a analytické interpretace od kolektivu odborníků na teorii architektury a památkovou péči. Tento přístup odhaluje nejen historickou hodnotu každého projektu, ale i nové možnosti jeho využití, přičemž zdůrazňuje význam udržitelného rozvoje a respektu k původní architektonické hodnotě.

Projekty prezentované v publikaci ilustrují, jak lze úspěšně kombinovat historickou integritu s moderními metodami rekonstrukce a obnovy, a adaptovat historické objekty na potřeby současného života. Příklady zahrnují konverze starých průmyslových areálů na kulturní a komunitní centra, revitalizaci historických městských center a obnovu zaniklých zahrad a parků. Každý projekt představuje, jak „nové“ může obohatit „staré“ a naopak, což činí tuto publikaci nejen dokumentací a průvodcem, ale také inspirací pro architekty, urbanisty, památkáře a širokou veřejnost.

Zdůrazňuje se, že ochrana a obnova památek není jen o zachování minulosti, ale o tvorbě živého prostředí, které respektuje své historické kořeny, zatímco je plně funkční a přístupné v současnosti. „Nové ve starém, staré v novém“ tak vypráví příběh o respektu, inovaci a naději pro budoucí generace, aby i ony mohly objevovat krásu a význam pražského architektonického dědictví. Praha se představuje nejen jako město historie, ale jako místo, kde se historie neustále přepisuje, a kde „nové“ vdechuje život „starému“, zatímco „staré“ dodává charakter a hloubku „novému“.

Tento komplexní přehled slouží nejen jako uznání výjimečných prací v oblasti památkové péče, ale také jako inspirační zdroj pro budoucí projekty, ilustrující, jak lze úspěšně kombinovat historickou integritu s moderními metodami rekonstrukce a obnovy.

Publikace je vyhotovena v ceském i anglickém jazyce.

 

Termín křtu: pondělí 7. 10. 2024 v 19:00 v rámci slavnostního večera předání ceny za památkovou péči Opera Pragensia 2024

Vydavatel: Nakladatelství Czech Architecture Week

Odborná spolupráce: Obor památkové péče hl. m. Prahy a jednotlivé městské části

Příspěvek v 2024