Výstava „Jože Plečnik a Praha“ v Lublani pod širým nebem, od 26. 10. 2020 do 26. 11. 2020

Ve dnech 26. 10. – 26. 11. 2020 probíhá v Lublani velkoformátová výstava pod širým nebem věnovaná dílu Jože Plečnika, které tento lublaňský architekt vytvořil v Praze a na dalších místech České republiky.

Velvyslanectví České republiky v Lublani ve spolupráci se Správou Pražského hradu a Kanceláří prezidenta republiky pořádá velkoformátovou venkovní výstavu, která představuje dílo slovinského architekta Jože Plečnika realizované během jeho pražského období.

Výstava je k vidění ve dnech 26. 10. 2020 – 26. 11. 2020 v samotném centru Lublaně, na nábřeží řeky Lublanice, v části Krakovski nasip, kde prostřednictvím 22 panelů seznamuje slovinskou veřejnost s dílem J. Plečnika, které vzniklo během jeho působení v Praze. Výstavu si můžete prohlédnout také zde.

Jedná se o koncept, kdy je výstava instalována pod širým nebem a umožňuje slovinskému publiku seznámit se s tvorbou J. Plečnika i v době pandemie COVID-19, kdy převážná část kulturního života ve Slovinsku byla výrazně omezena.

Aktuální epidemiologická situace neumožnila slavnostní otevření výstavy, úvodní slovo velvyslance proto zprostředkováváme alespoň touto cestou.

Vážení přátelé,

jsem velmi rád, že i v této nelehké době vyvolané pandemií COVID-19, Velvyslanectví České republiky v Lublani mohlo podpořit kulturní život v Lublani a ve Slovinsku a připomenout ikonu česko-slovinských kulturních vztahů – Jože Plečnika.

Jsem přesvědčen, že kultura představuje povzbuzení v každé době. O to důležitější roli pak přebírá v čase krize, kdy nám pomáhá vyrovnat se s překážkami a udržet si pozitivní náhled na svět.

Původně plánované slavnostní zahájení výstavy mělo být i připomínkou 102. výročí vzniku samostatného Československa. Bohužel aktuální situace kolem celosvětové epidemie způsobené COVID-19 nám neumožnila jak konání slavnostní recepce, tak otevření výstavy.

Děkuji všem, kteří se podíleli na úspěšné realizaci této výstavy.

Přeji vám hodně zdraví a příjemnou prohlídku výstavy.

Juraj Chmiel, velvyslanec
 

Architekt Jože Plečnik se zapsal do historie Prahy a české architektury jako architekt Pražského hradu a kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech i jako profesor pražské Uměleckoprůmyslové školy, který vychoval pět desítek předních českých architektů.

Výstava připomíná nejdůležitější momenty Plečnikovy tvorby v České republice. V úvodu výstavy zmiňuje přátelství J. Plečnika a českého architekta J. Kotěry a dílo, které Plečnik vytvořil v době svého působení ve Vídni. Nejobsáhlejší část výstavy je věnována Plečnikovým úpravám Pražského hradu a upozorňuje na intervence, kterými Plečnik přispěl k dnešní podobě obory u letního sídla prezidenta republiky v Lánech. Výstava představuje i kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na Královských Vinohradech a v závěrečné části vzpomíná na české i slovinské studenty Jože Plečnika.

Vedle organizátorů se na uskutečnění výstavy podílela řada dalších partnerů. Autorem výstavy je český profesor architektury prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc. Graficky výstavu zpracoval pan Ondřej Grygar. O překlad textů do slovinského jazyka se zasadila slovinská překladatelka české literatury paní Tatjana Jamnik. Na zpracování výstavy se dále podílely Czech Architecture week, FOIBOS BOOKS, Kotěrovo centrum architektury a Plečnikův dům v Lublani. Výstavy se uskutečnila také díky podpoře Města Lublaň a organizace Turismus Lublaň.

Velvyslanectví České republiky v Lublani velmi ocení Vaše postřehy a komentáře k výstavě, které nám můžete zaslat prostřednictvím emailu na adresu veronika_benesova@mzv.cz.