Parkhotel

Publikováno

Parkhotel 1959–67, Zdeněk Edel, Jiří Lavička Veletržní, Dukelských hrdinů čp. 1502/VII Tento hotel vznikl na místě, kde měla být vybudována symetrická budova k Veletržnímu paláci….

Pokračovat ve čtení

Expo 58

Publikováno

Expo 58 1958, František Cubr, Josef Hrubý, Zdeněk Pokorný Letenské sady čp. 1500/VII Roku 1958 se konala Světová výstava v Bruselu. Český pavilon s restaurací…

Pokračovat ve čtení

Veletržní palác

Publikováno

Veletržní palác 1925–28, Josef Fuchs, Oldřich Tyl Dukelských hrdinů čp. 530/VII Budovu, v době svého vzniku největší stavbu svého druhu na světě, nechala postavit…

Pokračovat ve čtení

Budovy AVU

Publikováno

Budovy AVU 1897–1903, 1922–24, Václav Roštlapil, Jan Kotěra, Josef Gočár U Akademie čp. 172/VII Původní budovu z přelomu 19. a 20. století navrhl architekt…

Pokračovat ve čtení