Budovy AVU

Budovy AVU

1897–1903, 1922–24, Václav Roštlapil, Jan Kotěra, Josef Gočár

U Akademie čp. 172/VII

Původní budovu z přelomu 19. a 20. století navrhl architekt Václav Roštlapil ve stylu pozdního historismu a rané secese. V sousedství této hlavní budovy si Akademie nechala počátkem dvacátých let 20. století postavit Školu architektury s mohutným kubizujícím portálem, kterou navrhli Jan Kotěra a Josef Gočár.