Velká Bystřice

Publikováno

Revitalizace centra obce  Sborwitz architekti  2008–2010 (P) 2009–2010 (R)  Výjimečná městotvorná revitalizace veřejného prostranství, parku a přilehlých budov dodala centru obce pevný řád, zároveň však i poetickou atmosféru. Doplněním několika málo novotvarů (amfiteátr, pobytové schody),…

Pokračovat ve čtení

Středisko ekologické výchovy Sluňákov

Publikováno

Horka nad Moravou  Projektil architekti (Roman Brychta, Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Petr Lešek), spolupráce: Kateřina Horáková, Katarína Jägrová  2003 (P) 2005–2007 (R)  Dům vystavěný na půdorysu půlměsíce jako brána…

Pokračovat ve čtení

Vila na sile

Publikováno

Olomouc  Szymon Rozwałka, Tomáš Pejpek   2004–2007 (R)    Proměnu zdánlivě nevyužitelného industriálního objektu pro rodinné bydlení vyřešili olomoučtí architekti přidáním nového objemu, který asymetricky usadili na vrchol silážní věže. Za jeho čistou, křehkou fasádou, která…

Pokračovat ve čtení

Administrativní budova Povodí Moravy

Publikováno

Olomouc  Petr Hrůša, Petr Pelčák  1994 (P) 1994–1995 (R)    Lukovitě prohnutá správní budova, doplněná o příčný hospodářský trakt, opisuje tvar přiléhajícího meandru řeky a nenásilně se tak…

Pokračovat ve čtení

Pavilon A výstaviště Flora

Publikováno

Olomouc  Petr Brauner  1965–1966  Výrazný autor olomoucké architektonické scény po polovině 20. století koncipoval výstavní pavilon pro květinové přehlídky Flora Olomouc jako prostý, plně…

Pokračovat ve čtení

Dům hotelového typu

Publikováno

Olomouc  Tomáš Černoušek – Karel Dolák – Jiří Zrotal  1959 (P) 1959–1963 (R)    Desetipodlažní budova projektovaná olomouckými autory v bruselském stylu měla sloužit jako přechodné bydlení pro mladé páry nebo jednotlivce. Sociální experiment s konceptem „osvobozené domácnosti“ poskytoval rozmanité služby (restaurace,…

Pokračovat ve čtení

Poštovní a telegrafní úřad

Publikováno

Šumperk   Ernst Wiesner   1934–1937  Jedna z posledních realizací brněnského autora na našem území před emigrací do Velké Británie se navzdory své monumentalitě, umocněné „palácovou“ kýlovitou…

Pokračovat ve čtení

Vila Ladislava Říhovského

Publikováno

Teplice nad Bečvou   Elly a Oskar Oehlerovi   1933–1934  Vila nájemce lázeňského areálu situovaná ve značně svažitém terénu vnesla svěží, „corbusierovsky“ laděné funkcionalistické…

Pokračovat ve čtení

Vila Vladimíra Müllera

Publikováno

Olomouc   Paul Engelmann   1927 (P) 1927–1928 (R)  Puristická vilka projektovaná olomouckým architektem židovského původu a jedním z prvních Loosových žáků propojuje dva zdánlivě protichůdné koncepty: úsporný…

Pokračovat ve čtení

Vila Františka Kováříka

Publikováno

Prostějov  Emil Králík  1910–1911 (R)    Vila prostějovského továrníka, budoucího československého ministra a spolumajitele firmy WIKOV, představuje pozoruhodnou ukázku geometrické secese ovlivněné klasicistní tradicí (čestné nádvoří), ale i moderní britskou koncepcí bydlení (reprezentační obytná hala se schodištěm,…

Pokračovat ve čtení