SAŠA FUIS FOTOGRAFIE

SAŠA FUIS
FOTOGRAFIE 
Výstava se koná pod záštitou  prezidenta republiky, pana Miloše Zemana. 
 
Fotografie Saši Fuise představují prostředí jedné z nejvýznamnějších Plečnikových realizací ve Slovinsku, totiž vnitřní prostory Národní a univerzitní knihovny v Lublani. 
Architektonické umění je syntézou několika pojmů – estetiky, jedinečnosti a tradice, přičemž originalita Plečnikových nedostižných architektonických návrhů se odráží především ve formách, proporcích, rytmu a syntaxi jednotlivých architektonických prvků. 
 
Na těchto fotografiích můžeme vidět obraz knihovny v architektonicky dokonalých a reprezentativních prostorách: na hlavním schodišti s peristylem (tzv. Sloupová síň), které pomáhá vymezit objem a propojuje celou budovu a velkolepou Velkou čítárnu. 
Architekt oba prostory navrhl symbolicky a cesta po tmavém schodišti do velké světlé čítárny má být chápána jako rituální akt – výstup k prameni poznání.
 
Některé fotografie v sérii představují pečlivě promyšlené kompozice architektonických detailů, které nesou Plečnikovy charakteristické rysy a propůjčují prostoru zvláštní charakter. 
 
Vybrané fotografie neodhalují pouze vizuální podobu prostoru a logiku Plečnikových staveb, ale otevírají také pohled na koncepční pojetí jeho atmosféry. Tato série fotografií se vyznačuje především rafinovanou interpretací fotografa, který se naladil na tep prostoru s vědomím, že jej musíme vnímat v celé jeho materiálnosti, abychom zvládli uchopit jeho duchovní rozměr.
 
Slovinský fotograf Saša Fuis (*1961) žije a pracuje v Kolíně nad Rýnem. 
Vystudoval fotografii a od roku 1995 vede vlastní fotografický ateliér, který se specializuje na dokumentaci a digitalizaci architektonických objektů a uměleckých  artefaktů pro muzea, galerie, aukční domy a soukromé sbírky. 
 
Jako nezávislý fotograf pracuje na různých originálních projektech, které představil jak na výstavách ve Slovinsku, tak i na mezinárodní úrovni. Jeho fotografie se vyznačují expresivitou, estetikou a dokonalou fotografickou technikou.
 
Autora zastupuje: Dolenjski muzej Novo mesto, Slovinsko 
Zástupkyně muzea: Jasna Dokl Osolnik 
Kurátorka výstavy: Katarina Dajčman 
Překlady: Amidas d.o.o. Lublaň, Slovinsko 
 
Výstava je součástí výstavního projektu “Jože Plečnik na Pražském hradě:”, který pořádá Kancelář prezidenta republiky, Správa Pražského hradu a Czech Architecture Week.
 
Markéta Jiroušková, redaktorka
 
Foto: Iveta Kopicová