Výstava „Praha – Vídeň – souvislosti“

Výstava „Praha – Vídeň – souvislosti“ se uskuteční v rámci Česko-rakouských kulturních oslav od 17. září do 18. října 2024. Pod záštitou Hlavního města Prahy představí především dnešní pražský pohled na dějinný vývoj a na historii vzájemných vztahů dvou významných evropských metropolí od nejstarších dob do současnosti. Připomene ve více než tisícileté perspektivě kulturní, historické a architektonické dědictví obou měst, jejich vzájemné styky, sbližování i vzdalování, obousměrné ovlivňování a sdílení kulturních hodnot.

Výstava se koná v prostorách barokního Clam-Gallasova paláce, který je pro ni místem neobyčejně vhodným: vybudovali jej pražští stavitelé, zedníci, kameníci a štukatéři, avšak podle projektu slavného vídeňského architekta Johanna Bernharda Fischera von Erlach. Ve dvaceti sálech a místnostech paláce budou moci návštěvníci prostřednictvím několika set historických dokumentů a jejich věrných kopií, map, plánů, uměleckých děl a především trojrozměrných modelů a interaktivních projekcí sledovat cestu Prahy a Vídně dějinami. Povede je od prvního spojení obou měst pod vládou českého krále Přemysla Otakara II., přes etapy dominance Prahy pod vládou císařů Karla IV. a Rudolfa II. a naopak zpomaleného vývoje Prahy ve stínu oslnivého vzestupu Vídně jako hlavního a rezidenčního města habsburské monarchie, až po moderní republikánskou současnost obou metropolí ve 20. a 21. století.  

Těžiště výstavy spočívá v představení shodných i rozdílných rysů velkých modernizačních procesů, které od druhé poloviny 19. století do prvních let nového tisíciletí proměnily středověkou a barokní Prahu i středověkou a rokokovou Vídeň v moderní evropská velkoměsta, jež prošla shodnými vlnami průmyslové urbanizace, budování technické infrastruktury, přetváření dopravní sítě, řešení bytového problému, betonové a panelové výstavby i přechodu od kvantitativního růstu k moderním koncepcím zdravého a udržitelného životního prostředí a dále až na práh „smart cities“ 21. století.     

Cílem autorů a organizátorů výstavy je připravit pro návštěvníky nejen vizuálně poutavý zážitek, ale také podnítit je k hlubšímu porozumění společným kořenům a nepřehlédnutelné kulturní sounáležitosti obou významných středoevropských metropolí. 

 

Termín: 16. 9. – 24. 10. 2024

Místo konání: Clam-Gallasův palác, Husova 158, Staré Město, 110 00 Praha

Vernisáž: 17. 9. 2024 18:00

Pořadatel: Czech Architecture Week

Spolupořadatel: Muzeum hl. m. Prahy

Spolupráce: Hlavní město Praha, IPR, Archiv hl. m. Prahy, Národní technické muzeum, Národní technická knihovna a UMPRUM

Záštita: Pod záštitou náměstka primátora hl. m. Prahy Jiřího Pospíšila

Kurátoři: Václav Ledvinka, Pavla Státníková