Parkhotel

Parkhotel

1959–67, Zdeněk Edel, Jiří Lavička

Veletržní, Dukelských hrdinů čp. 1502/VII

Tento hotel vznikl na místě, kde měla být vybudována symetrická budova k Veletržnímu paláci. Jedná se o horizontální desetipodlažní hranol, položený na betonové desce. Vstup, tvořený volnými rozkročenými pilíři, připomíná tvorbu Le Corbusiera. Interiéry navrhla Alena Šrámková.