Expo 58

Expo 58

1958, František Cubr, Josef Hrubý, Zdeněk Pokorný

Letenské sady čp. 1500/VII

Roku 1958 se konala Světová výstava v Bruselu. Český pavilon s restaurací patřil k nejúspěšnějším prezentacím, a také proto došlo k následnému transferu obou částí do Prahy. Pavilon na Výstavišti bohužel roku 1991 vyhořel a restaurace v Letenských sadech dlouhodobě chátrala. Po diskutabilní rekonstrukci slouží reklamní agentuře.