Tylův dům

Polička, Vrchlického 53 

Antonín Mendl – Václav Šantrůček 

1921–1929 

Víceúčelový objekt, za jehož výstavbou stál místní ochotnický spolek Tyl, je dílem dvou pražských architektů, jejichž projekt vyšel v roce 1921 vítězně ze soutěže sedmi návrhů. Romantický vzhled vnějšku stavby, jejímž jádrem je velký divadelní sál, zajišťují kamenný sokl, pagodovitě tvarované strmé střechy s vikýři a sestavy robustních zkosených trnoží. V interiéru vestibulu a sálu se pak uplatňuje tvaroslovné echo předválečného jehlancového kubismu. Kvalitně zrekonstruovaná budova, stylově balancují na pomezí poválečného expresionismu a art déca, dosud slouží svému původnímu účelu.