Státní reálka

Publikováno

Pardubice, Karla IV. 13  Ladislav Machoň  1925–1929  Školní areál tvoří dvojice dvoupatrových křídel, střetávajících se v kolmém nárožním styku v převýšené hmotě, zakončené konkávně…

Pokračovat ve čtení

Sokolovna

Publikováno

Holice, Holubova 446  Otakar Novotný  1908–1913  Modernistická tělocvična spolku Sokol, jejíž stavba byla iniciována holickým lékařem a filantropem Čeňkem Zemánkem, reprezentuje asketický proud…

Pokračovat ve čtení

Městské divadlo Karla Pippicha

Publikováno

Chrudim, Čsl. partyzánů 6/IV  Jindřich Freiwald – Jaroslav Böhm  1931–1934  Budova se žlutavou keramickou maskou a členitou hmotovou konfigurací, složenou z několika nestejně vysokých…

Pokračovat ve čtení

Úprava pamětního areálu

Publikováno

Ležáky  Ladislav Žák  1946–1950, 1955–1960  Krajinný památník na místě osady, jejíž obyvatelé byli v roce 1942 vyvražděni nacisty v rámci odvety po atentátu na…

Pokračovat ve čtení

Železniční nádraží

Publikováno

Pardubice, náměstí Jana Pernera 217  Karel Řepa – Josef Danda – Karel Kalvoda  1948–1958  Poválečné rozhodnutí o posílení významu Pardubic jako dopravního železničního…

Pokračovat ve čtení

Smuteční obřadní síň

Publikováno

Svitavy, Nádražní 2113/8a  Pavel Kupka – Bohumil Blažek (výtvarná spolupráce: Karel Nepraš, Markéta Lierová)  1968–1971  Něžně brutalistní stavba smuteční síně v areálu svitavského hřbitova…

Pokračovat ve čtení

Krytý plavecký bazén

Publikováno

Litomyšl, U Plovárny 1221  DRNH (Antonín Novák–Radovan Smejkal–Radek Štefka–Petr Valenta)  2006–2010  Snaha o nenápadné, organické prolnutí stavby a krajiny definuje expresivní figuru městského bazénu,…

Pokračovat ve čtení

Modlitebna Církve bratrské

Publikováno

Litomyšl, Moravská 1222  Zdeněk Fránek (výtvarná spolupráce: Václav Cigler–Karel Malich)  2008–2010  Stavba místního sboru Církve bratrské sdružuje pod jednou střechou rozmanitou programovou náplň…

Pokračovat ve čtení

Roškotovo divadlo

Publikováno

Ústí nad Orlicí, Husova 1062  Kamil Roškot  1930–1936  Počátky ochotnické tradice v Ústí nad Orlicí sahají už do závěru 18. století. Vážné snahy o…

Pokračovat ve čtení