Krytý plavecký bazén

Litomyšl, U Plovárny 1221 

DRNH (Antonín Novák–Radovan Smejkal–Radek Štefka–Petr Valenta) 

2006–2010 

Snaha o nenápadné, organické prolnutí stavby a krajiny definuje expresivní figuru městského bazénu, vzdouvající se z terénu jako velká vodní vlna. Plášť stavby tvoří refrén plechových a zatravněných pásů, vnitřní halu s dvojicí bazénů doplňuje venkovní komorní záliv s pobytovou terasou. Výraz interiéru je založený na materiálové kombinaci černé žulové dlažby, pohledového betonu stěn a dřevěných vazníků svažitého stropu haly.