Městské divadlo Karla Pippicha

Chrudim, Čsl. partyzánů 6/IV 

Jindřich Freiwald – Jaroslav Böhm 

1931–1934 

Budova se žlutavou keramickou maskou a členitou hmotovou konfigurací, složenou z několika nestejně vysokých kvadratických objemů, reprezentuje architektonického proud meziválečného moderního klasicismu. Forma trojdílného vstupního portálu je puristicko-konstruktivistickou variací na motiv antického triumfálního oblouku. Kruhová kajutová okna s hlubokými špaletami, uplatněná nejen na fasádě, ale i na zděných konstrukcích schodišť uvnitř budovy, zábradlí z ohýbaných železných trubek s barevnými povrchy a další sugestivně designované detaily (zaoblená křídla dveří a rámy stropních svítidel) poukazují k dobově oblíbené nautické subkultuře.