Modlitebna Církve bratrské

Litomyšl, Moravská 1222 

Zdeněk Fránek (výtvarná spolupráce: Václav Cigler–Karel Malich) 

2008–2010 

Stavba místního sboru Církve bratrské sdružuje pod jednou střechou rozmanitou programovou náplň (vedle modlitebního sálu obsahuje také klubovny, společenský vestibul a separátní byt pro kazatele) byla vybudovaná na svažité parcele při rušném silničním průtahu městem. Elementární, až skulpturálně cítěná forma Božího stánku s motivem střešní rampy vedoucí ke skleněnému kříži (dílu skláře Václava Ciglera) na vrcholu střechy, inspirovaná biblickým mottem: „Bože, tvé milosrdenství až k nebi sahá, až do mraků tvoje věrnost.“, je podpořená strohým souzvukem surového betonu s transparentním sklem, dominujícím exteriéru stavby. Záměrným vlídným protipólem k němu se zdá účelně koncipovaná dispozice interiéru naplněná vlídnou komunitní atmosférou. Liturgický mobiliář pro sál modlitebny (Stůl Páně, kazatelnu a oltářní plastiku symbolizující vítězství světla nad tmou) zhotovil významný český malíř a sochař Karel Malich.