Ředitelství pošt a telegrafů

Pardubice, náměstí Republiky 12 

Ladislav Machoň 

1923–1925 

Rozlehlá úřední budova, tvořená skladbou výškově nestejnorodých bloků, má půdorysný rozvrh ve tvaru písmene L a byla vystavěna ve stopě někdejších městských hradeb. Hlavnímu průčelí vévodí zaoblené nároží s přízemním sloupovým portikem, interiérům pak vestibul s dvojicí mramorových art décových plastik zubrů od sochaře Jaroslava Horejce, dvorana s mramorovými obklady stěn a monumentální víceramenné pilířové schodiště. Ve střízlivém pojetí fasád, kombinujících leštěný kamenný obklad s omítkou a keramickým obkladem hořčičné barvy, se uplatnila výtvarná čistota a ušlechtilá tvarová jednoduchost.