Automatické Winternitzovy mlýny

Pardubice, Mezi mosty 436 

Josef Gočár 

1909–1911 (přístavby 1919, 1922 a 1926) 

Turbínové mlýny se silem na břehu řeky Chrudimky si nechali v několika etapách postavit továrníci bratři Egon a Karel Winternitzové. Prvotní dvoukřídlá hmota s bosovanou podnoží a dvoubarevným pláštěm z režného zdiva s reliéfním kobercovým dekorem (inspirovaným patrně budovou krematoria v Hagenu, postaveného v letech 1906-1907 německým architektem Peterem Behrensem), byla ve dvacátých letech zvýšena a prampouchem napojena k nové vodárenské věži se samočinným hasícím zařízením. Rozeklaná střecha sila a nůžkovitě rozevřené atiky, připomínající středověké hradní cimbuří, jsou záměrným ohlasem vernakulárního štítového motivu, charakteristického pro pernštejnskou renesanci v 16. století. V současnosti je komplex upravován pro potřeby Východočeské galerie.