Vila Oldřicha Sýkory

Chrudim, Fibichova ulice 27 

Jan Kotěra – Jan Šachl 

1906-1907 

Jednopatrový dům s křehce členěnými hmotami, stylově balancující na rozhraní pozdní secese s decentním geometrickým dekorem a předválečné moderny, si na Kateřinském předměstí v Chrudimi nechal postavit Oldřich Sýkora, frankofil a profesor místní obchodní akademie. Díky přátelství své choti Hermíny s Bertou Kotěrovou, manželkou Jana Kotěry, se stavebníku podařilo uvázat k projektu vůdčí postavu obrodného hnutí v české architektuře před první světovou válkou. V roce 1908 byla vila publikována ve vídeňském časopise Der Architekt pod jménem architekta Jana Šachla (1880-1935), jenž u Kotěry studoval a v době, kdy návrh Sýkorova domu vznikal, byl zaměstnán v jeho projekční kanceláři.