Sokolovna

Dolní Sloupnice 81 

Vojtěch Vanický 

1928–1930 

Monumentální hmotově diferencovaná budova, situovaná na svažitém terénu v centru obce, vyniká strohým režným pláštěm hlavního průčelí z červených lícovek, narušovaným jen sestavou podélných, bíle omítaných říms. Železobetonová konstrukce kombinovaná s geometrickými obrazci cihelných vazeb a oživovaná jen příležitostnými slavnostní prvky (vlajková žerď, plasticky vyvedený nápis) jednoznačně poukazují k projektantovu vzoru – racionalistické kotěrovské moderně. Stylový rukopis svého učitele následoval Vanický i ve starší školní budově, navržené pro Moravskou Třebovou (1925), a v řadě se stavbou sloupnické sokolovny časově souběžných projektů, realizovaných v České Třebové.