Administrativní budova Povodí Moravy

Olomouc 

Petr Hrůša, Petr Pelčák 

1994 (P) 1994–1995 (R) 

 

Lukovitě prohnutá správní budova, doplněná o příčný hospodářský trakt, opisuje tvar přiléhajícího meandru řeky a nenásilně se tak začleňuje do rámce příměstské krajiny. Pokorná, nepatetická stavba s podélnou nízkou dispozicí a pultovou střechou vyniká poctivým „řemeslným“ provedením v tradičních materiálech (dřevo, cihla, kámen).