Středisko ekologické výchovy Sluňákov

Horka nad Moravou 

Projektil architekti (Roman Brychta, Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Petr Lešek), spolupráce: Kateřina Horáková, Katarína Jägrová 

2003 (P) 2005–2007 (R) 

Dům vystavěný na půdorysu půlměsíce jako brána areálu ekologických aktivit v Litovelském Pomoraví je z vnější části zahrnutý zeminou, plynule přecházející v zelenou střechu tak, aby co nejméně rušil okolní přírodu. Prosklené stěny vnitřního segmentu fasády s možností zastínění barevnými roletami tvoří součást nízkoenergetického provozu stavby. 

DCIM/100MEDIA/DJI_0136.JPG
DCIM/100MEDIA/DJI_0147.JPG