Ceny za architekturu a památkovou péči primátora hl. m. Prahy OPERA PRAGENSIA 2024

Architektura a památková péče jako most mezi Českem a Rakouskem

Ceny primátora hlavního města Prahy v oblasti architektury a památkové péče jsou uznáním pro ty, kteří mají zásadní vliv na ochranu a revitalizaci kulturního dědictví hl. m. Prahy. Předávané primátorem a starosty jednotlivých městských částí, ceny zdůrazňují snahu o uchování historických hodnot a současně podporují rozvoj v oblasti památkové péče.

 

Tato ocenění si kladou za cíl vyzdvihnout nejen uznávané historické památky, ale také moderní a inovativní zásahy, a to zejména ty, které jsou prováděny s citem a respektem k původním hodnotám. Hlavním posláním cen je prezentovat úspěšné projekty a poskytnout inspirativní příklady správného přístupu k renovaci v Praze, které kombinují zachování tradičních hodnot s přijetím, vhodné metody pro obnovu a udržitelný rozvoj městského dědictví.

 

Ceremoniál předávání cen, uspořádaný v České národní bance, je formálním uznáním pro jednotlivce nebo týmy, kteří se významně angažují v péči o pražské kulturní dědictví. Tato událost, která se účastní Vídeň jako hostující město, umožňuje výměnu osvědčených metod a zkušeností v oblasti památkové péče.

 

Letošní Grand Prix Opera Pragensia obdrží hlavní město Vídeň v zastoupení primátora Michaela Ludwiga jako uznání za mimořádný přínos ve vytváření a rozvíjení vzájemných, kulturních a ekonomických vztahů mezi Českou republikou a Rakouskou republikou. Cenu předá po boku primátora hl. m. Prahy Bohuslava Svobody guvernér České národní banky Aleš Michl. Toto ocenění symbolizuje a důležitost partnerství mezi Prahou a Vídní, což je v souladu s celkovým posláním cen – podporovat a vyzdvihovat práci v oblasti architektury a památkové péče, která přesahuje hranice jednotlivých měst a zemí.

 

Praha, s bohatou historií a jedinečným kulturním dědictvím, využívá tuto příležitost k posílení svého závazku k ochraně a rozvoji svých památek. Udílení cen za památkovou péči v roce 2024 tak odráží důležitost udržení a ochrany historické identity Prahy a současně podporuje spolupráci v oblasti udržitelného rozvoje městského prostoru.

 

Termín: pondělí 7. 10. 2024 v 19:00

Místo konání: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1, 110 00

Pořadatel: Hlavní město Praha, Česká národní banka a Czech Architecture Week

 

 

Záštity: Pod záštitou guvernéra České národní banky Aleše Michla, primátora hl. m. Prahy Bohuslava Svobody, arcibiskupa pražského a primase českého Mons. Jana Graubnera, náměstka primátorta hl. m. Prahy Petra Hlaváčka a radního hl. m. Prahy Michala Hrozy
Spolupořadatelé a záštity: MČ Praha 1, MČ Praha 2, MČ Praha 4, MČ Praha 6, MČ Praha 8, MČ Praha 9, MČ Praha 10, MČ Praha 12, MČ Praha 15

Partneři: PVK, PVS, THMP, PRE, PP a Česká mincovna