Slavnostní večer 15 let založení AKČR

Kraje v České republice slavili v letošním roce patnácté výročí své novodobé existence. Dnešní slavnostní společenský večer si klade za cíl krátce připomenout nejdůležitější události v jednotlivých regionech, které ovlivnily život jejich obyvatel, a současně rekapitulovat a hodnotit úspěchy dosažené od jejich vzniku v roce 2000 do současnosti. Za několik týdnů to bude přesně patnáct let, kdy se konaly historicky první novodobé volby do krajských zastupitelstev. Rok 2001 pak byl ve znamení budování krajských úřadů a přechodu kompetencí z centrální a okresní úrovně. Kraje se staly mj. zřizovateli nemocnic, domovů pro seniory, středních škol, muzeí a galerií a začaly být odpovědnými za dopravní obslužnost či za správu a údržbu silnic druhých a třetích tříd. Tento proces přebírání kompetencí a odpovědnosti pokračuje do současné doby, kdy jako jedna z posledních kompetencí, která byla na kraje převedena, je od 1. ledna 2015 kompletní zajišťování sociálních služeb. Kraje sdružené v Asociaci krajů České republiky za dobu své existence postupně prokázaly a dále prokazují smysluplnost své existence. Jejich činnost dokazuje, že přiblížení výkonu správy státu blíž občanům a přesunutí kompetencí na regiony bylo nezbytným, významným a úspěšným krokem v proměně českého státu po roce 1989.

Jsem velmi rád, že dnes můžeme společně oslavit a bilancovat uplynulých patnáct let a zároveň popřát českým a moravským krajům vše nejlepší do budoucnosti.