Odborná konference „Současná architektura v historických souvislostech – Správa historické městské krajiny“

Motto: Architektura a památková péče jako mosty minulosti a přítomnosti: Inovace a ochrana v městské architektuře

 

Odborná konference na téma Současná architektura v historických souvislostech – Správa historické městské krajiny proběhne v Rytířském sálu Senátu Parlamentu České republiky. Konference se bude konat za účasti pozvaných zástupců světové organizace UNESCO a ICOMOS, domácích a světových architektů a odborníků na problematiku ochrany památek a architektonického dědictví. Jejich úkolem bude probrat otázky spojené s implementací současné architektury do historického prostředí ve městech, prostřednictvím analýzy nových koncepcí kulturního dědictví a jejich adaptability na historická města, vztah městské krajiny a času, forem a funkcí architektury a urbánní ekonomiky.

 

Při této příležitosti není náhodou, že hostujícím městem je Vídeň, která má v této problematice obrovské zkušenosti a je vzorem řešení problematiky ochrany památek a architektonického dědictví. Obě metropole jsou spojeny nejen historickými kořeny, ale také společným závazkem k tvorbě moderních a udržitelných městských prostorů. Toto setkání dvou významných evropských měst vytváří inspirativní platformu pro sdílení zkušeností a vzájemné obohacení.

 

Termín: pondělí 7. 10. 2024 v 10:00 – 16:00

Místo konání: Senát Parlamentu České republiky, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Malá Strana
Pořadatel: Hlavní město Praha – odbor památkové péče
Spolupořadatel: Czech Architecture Week
Záštita: Pod záštitou náměstka primátora hl. m. Prahy Jiřího Pospíšila.

Příspěvek v 2024