Palác Passage

Pardubice, Třída Míru 60 

Ladislav Machoň 

1923–1925 

Čtyřkřídlý domovní blok s vnitřní zastřešenou obchodní pasáží a uliční fasádou s balkóny se skupinou sochařských alegorií řemesel, dekorativními pásy z neglazované keramiky a robustním kšiltem korunní římsy, navržený Ladislavem Machoněm, jedním z prominentních architektů meziválečné éry, představuje zhmotnění maloměstského snu o velkoměstské eleganci ztvárněné internacionálním jazykem art déca. Prostor pasáže je zaklenutý prosklenou valenou klenbou vyztuženou zděnými pasy. Koridor průchodu s dochovanou původní mozaikovou dlažbou charakterizuje střídavý rytmus vepsaných hmot půlkruhových rizalitů schodišťových traktů postranních křídel domu a výkladců a zapuštěných vstupů jednotlivých obchodů. Civilistní sochy s náměty živností (Rybář, Textilák, Truhlář, Slévač) pochází od sochaře Karla Dvořáka, keramické obklady s mašinistickými motivy jsou prací Karla Pokorného.