Státní reálka

Pardubice, Karla IV. 13 

Ladislav Machoň 

1925–1929 

Školní areál tvoří dvojice dvoupatrových křídel, střetávajících se v kolmém nárožním styku v převýšené hmotě, zakončené konkávně rozevřeným prvkem mědí opouzdřené atiky. Dlouhé fronty nižších křídel rytmizuje pravidelný rastr oken, vysazené horizontální římsy a předsazené podokenní parapety. Areál doplněný tělocvičnou a obytným domem sjednocuje žlutohnědý keramický obklad. Interiérový rozvrh budov je řešen s důrazem na jednoduchou přehlednost a funkčnost komunikačních traktů. Socha Jinocha nad vstupní partií školy je dílem sochaře Karla Pokorného.