About us

Základní údaje o mezinárodním festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha

Cíle festivalu
Záměrem organizátorů je, podobně jako v dalších evropských a světových městech a metropolích, vytvářet platformu pro setkávání odborníků s laickými zájemci o architekturu, představit osobnosti domácí i světové architektury a zároveň přiblížit způsob vzniku architektonického díla od návrhu po realizaci. Je nutné seznamovat veřejnost s novými urbanistickými plány, jejich problematikou a řešením problémů, spojených s jejich realizací, vychovávat veřejnost ke zodpovědnosti za své okolí a životní prostředí, prezentovat nové trendy zelené architektury, ekologie a energetické úspornosti a sdělovat aktuální informace o dění v současné architektuře.

Cílové skupiny
Festival je určen jak odborníkům (architektům, architektonickým studiím a kancelářím, developerům, stavebním firmám, inženýrům, úředníkům státní správy), tak všem zájemcům o architekturu – studentům a další odborné i laické veřejnosti včetně dětí

Typy akcí, organizovaných v rámci festivalu
výstavy, přednášky, semináře, debaty, workshopy, záznamy akcí, vernisáže, procházky za architekturou, projekty, firemní prezentace a společenské večery

Proč se stát partnerem festivalu?
Festival je vynikající PR produkt se zvyšující se prestiží, spolupracující s renomovanými institucemi z ČR a zahraničí, Magistrátem hl. m. Prahy a Správou Pražského hradu. Jedná se o největší a nejsilnější festival architektury ve střední a východní Evropě, podložený dobrými zkušenostmi organizátorů a účastníků. Organizátoři festivalu dbají na profesionalitu a kvalitu jednotlivých účastníků. Architektura je politika!

Instituce a společnosti spolupracující s festivalem Architecture Week
S organizátory festivalu spolupracuje a festival zaštiťuje od jeho vzniku v roce 2007 až do současnosti řada ministerstev, velvyslanectví, zastoupení, kulturních institutů, krajů, měst, institucí, organizací, kanceláří firem a společností.