Městská spořitelna v Rokycanech

Funkcionalistická budova o suterénu a dvou, zčásti třech, nadzemních podlažích, umístěna v nárožní poloze Jiráskovy ulice a přednádražního náměstí, jež vymezuje svým delším průčelím z východní strany. Tvoří celek s budovou Rokycanova sboru. Půdorys má zhruba obdélníkový, s osvědčenou dispozicí, symetrickou k delší ose. Hlavní (vstupní) průčelí je obráceno do Jiráskovy ulice. Za vstupem se nachází vestibul a následuje dvorana s horním i bočním osvětlením.