Fakulta Ladislava Sutnara

Strohá třípodlažní budova obdélníkového půdorysu dokončená v roce 2012 připomínající průmyslovou halu („továrna na umění“) se nachází na západním okraji kampusu Západočeské univerzity v Plzni na Borských polích.

Celkový koncept architektů APA pod vedením Jana Štípka je založen především na variabilitě prostor a celkové provázanosti a stmelení všech ateliérů. Interiér tvoří na 8 000 metrech čtverečních několik odlišných komponent: obrovské atrium a galerie v přízemí, ateliéry zabírající hlavní plochu prvního patra a kancelářské prostory a kabinety pedagogů. Půdorys třetího podlaží připomínající hřeben dává budově charakteristickou siluetu. Západní prosklenou stěnu administrativního bloku chrání před přehříváním polopropustná plachta prezentující díla studentů jednotlivých ateliérů. Ateliéry jsou přestavitelné, umožňují jak „open space“ pro společné tvůrčí setkávání, tak místa pro individuální práci. „…Je to velice funkční pro naši práci, protože můžeme kdekoliv založit libovolné pracoviště. Podobné školy jsou v USA.“ (děkan FUD Josef Mištera) Pravidelně se přeměňují na výstavní prostor i dějiště různých kulturních a společenských akcí.